Proširivanje prava na novčanu pomoć za treće i svako slijedeće dijete

 

Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

Vlada52c

Kako bi se omogućio veći obuhvat korisnika, a time i dodatno ojačala pronatalitetna politiku, za koju se zalaže Vlada Tuzlanskog kantona, jučer je na sjednici Vlade utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Naime, trenutno važećim odredbama Zakona,pravo na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više djece mogu ostvariti roditelji zatreće i svako slijedeće zajedničko dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu Kantona. IzmjenamaZakona omogućava se da npr. bračni partneri koji imaju djecu iz eventualnih prethodnih brakova, a dobiju treće ili četvrto dijete, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć, bez obzira da li su sva djeca njihova zajednička ili ne. Primjer su također i samohrane majke kod kojih za neko od djece nije utvrđeno očinstvo pa je, kao roditelj, ona onemogućena da ostvari ovo pravo.Svrha priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za troje i više djece je pronatalitetna politika, a koja se važećim Zakonom nije mogla u potpunosti ostvariti.

Odjeljenje za informisanje
1.12.2021. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBplatibrzo mali

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma