mrkic2

cementara2

cydonia2

Radnici TTU-a odbili posao koji nudi Termoelektrana Tuzla


Radnici Tvornice transportnih uređaja Tuzla, održali su zbor u krugu tvornice. Odbili su prihvatiti posao koji nudi Termoelektrana Tuzla, u kojem bi bilo angažovano oko 50 radnika, a ostali bi bili na čekanju, te nema garancije da bi posao bio naplaćen, istakao je Mehmed Terzić, predsjednik Sindikata radnika TTU-a. Odlučili su proteste ponovo održati pred zgradom Kantonalne vlade u četvrtak, te ostati preko noći ispred te institucije dok se njihovi zahtjevi o materijalnom zbrinjavanju, otvaranju novog žiro računa i imenovanju direktora ne ispune.

TTuTE

federalna.ba
11.8.2015. godine

Radnici TTU-a od četvrtka danonoćno pred Vladom TK


Radnici Tvornice transportnih uređaja Tuzla u četvrtak u 10 sati počinju protestvovati pred zgradom Vlade TK. Nakon sastanka sa Srđanom Mićanovićem, ministrom industrije, energetike i rudarstva TK, te Zbora radnika donijeli su odluku da protesti pred zgradom kantonalne Vlade traju danonoćno do ispunjenja njihovih zahtjeva, a to su uvezivanje radnog staža i materijalno zbrinjavanje radnika, odnosno imenovanje direktora i otvaranje računa kako bi TTU mogao raditi javlja rtv7 Tuzla. Prema riječima Mehmeda Terzića, predsjednika sindikata TTU-a, Vlada im nudi stečaj, a to, ističe Terzić, nije rješenje za ovu fabriku. Zboru je prisustvovalo 200 od 240 radnika TTU-a. Namjera im je i dalje čuvati fabriku, te ne dozvoliti pokretanje stečaja u postojećim uslovima.

ttuproizvodnja

11.8.2015. godine

Održana 4. redovna sjednica Vlade TK

 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 2.000,00KM Kantonalnom tužilaštvu TK za nabavku klima uređaja u hodniku zgrade i server sobi.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, utvrđivanju teksta i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” DD
 • Kladanj, u ime državnog kapitala.
 • Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivrednom zavodu u iznosu od 15.000,00 KM na ime nabavke računarske i druge opreme.
 • Vlada je odobrila finansijska sredstva Poljoprivrednom zavodu u iznosu od 5.000,00 KM na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja zgrade
 • Poljoprivrednog zavoda.
 • Vlada TK donijela je Odluku o dopunama Odluke o korištenju mobitela.
 • Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od 30.7.2015. godine. Odluku o izmjeni Pravila JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, bilo je potrebno izvršiti zbog usaglašavanja sa Zakonom o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta, a sve u cilju što boljeg rada i funkcionisanja Direkcije.

  Bego4najnovijaVlada

 • Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos jednog državnog službenika i pet namještenika. Riječ je o radnim mjestima načelnika Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove u MUP TK-a - (rukovodeći državni službenik sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, višeg referenta za poslove pisarnice - kurir u MUP TK-a-namještenik, višeg referenta za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Odjeljenju za administraciju Gračanica i Doboj Istok  2 izvršioca namještenika, višeg referenta za provođenje propisa o putnim ispravama u Odjeljenju za administraciju Kladanj-namještenik i šefa pisarnice u Odjeljenju za administraciju Kalesija-namještenik . Potreba za prijem u radni odnos novih uposlenika ukazala se nakon sticanja prava na penziju i smrtnih slučajeva prethodnih uposlenika.
 • Vlada Tuzlanskog kantona, u okrviu kadrovskih pitanja, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od 30.7.2015. godine o imenovanju Amira Jahića za vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK, do završetka konkursne procedure, a najduže 90 dana.
 • Vlada je također donijela i niz rješenja o privremenom imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.
 • 9.8.2015. godine

Zakon o radu stupa na snagu 20. augusta


Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je izrazio zadovoljstvo što je potpisao ukaz o proglašenju Zakon o radu, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH. - Od sekretarke Vlade FBiH dobio sam informaciju da će Zakon u Službenim novinama FBiH biti objavljen 12. augusta te bi trebao stupiti na snagu 20. augusta, osam dana nakon objave - kazao je Čavara za Fenu. Nada se da će tim zakonom tržište rada oživjeti i omogućiti novo zapošljavanje radnika i slobodu u privatnim preduzećima. - S druge strane, stvorile su se tenzije o kolektivnom ugovoru o radu, a to je da u roku od 90 dana, ukoliko se ne postigne sporazum, prestaje da važi. Možda javnost ne zna da je kolektivni ugovor stvorio mogućnost da državni i administrativni djelatnici prvenstveno tuže institucije u kojima rade - da se takav način već milijardu KM po presudama čeka na naplatu na svim razinama u FBiH.

zakonoradu

To je zabrinjavajuće i taj trend se morao zaustaviti, što će na neki način taj zakon riješiti - istakao je Čavara. Dodao je da će Zakon o radu omogućiti više prava radnicima koja do sada nisu imali. Predsjednik Federacije BiH smatra da treba razgovarati i pregovarati o poboljšanjima Zakona o radu te o donošenju i drugih neophodnih zakona da bi bila definirana i druga područja. - Mislim da na takav način možemo stvoriti jedan sustav koji bi stvorio pozitivan ambijent za rast, gospodarstvo i nova zapošljavanja - istakao je Čavara. Podsjetio je da mnogi radnici u privatnim preduzećima nemaju pravo na godišnji odmor, na 40-satni radni tjedan, kao ni pravo na tjedni ni dnevni odmor, navodeći da su u 72 točke Zakona o radu pobrojani svi prekršaji koji se mogu kazniti od pet do 10 tisuća KM. - To otvara prostore, kroz dosljednju primjenu zakona da svi oni koji rade, pa čak nekad i u javnom sektoru, nisu u mogućnosti ostvariti svoja prava da imaju plaćeno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Znamo niz preduzeća čiji su radnici morali svoja prava tražiti na ulici, a da država nije ranije reagirala da se po godinu dana ne isplaćuju ni plaće, ni mirovinsko-invalidski doprinosi itd., a ovaj zakon rješava da se u roku od 30 dana mora isplatiti plaća u novcu - zaključio je u izjavi za Fenu predsjednik FBiH Marinko Čavara.

10.8.2015. godine

Novi razgovor Vlade TK i predstavnika radnika TTU


Vlada Tuzlanskog kantona ostaje pri stavu da je stečajni postupak jedino rješenje za Tvornicu transportnih uređaja Tuzla. Rezime je ovo današnjeg sastanka delegacije Vlade TK u čijem sastavu su bili ministar finansija Jakub Suljkanović, ministar  industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović i ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić sa predstavnicima radnika TTU.

BegoTTUNEW

Sastanak je uslijedio nakon što su radnici TTU-a mirnim okupljanjem željeli skrenuti pažnju na tešku materijalnu situaciju u kojoj se nalaze. Radnici suna današnjem sastanku iskazali bojazan o tome kako će biti premošten period koji prethodi stečaju i da li će u poslovima koji slijede biti angažovani svi uposlenici. Resorni ministar Mićanović ovom je prilikom upoznao radnike s detaljima vezanim za stečajno restrukturiranje napominjući da će od stanja na tržištu zavisiti koliko će radnika biti uposleno. Uvezivanje radnog staža, prema riječima ministra Mićanovića, nikad nije bilo dovodeno u pitanje i ono će biti urađeno sukcesivno u korist radnika.  Na neophodnost pokretanja stečaja u ovoj fabrici, kao jedinog načina za otvaranje računa i omogućavanje daljeg poslovanja, ukazao je i ministar MUP-a Topčagić napominjući da Vlada TK nudi rješenje - to je stečaj za pokretanje proizvodnje a na za likvidaciju preduzeća. Dopremijer Suljkanović istaknuo je da se svi ostali problemi u TTU-u mogu rješavati kroz stečajni postupak jer preduzeće nije finansijski opterećeno. Na današnjem sastanku je dogovoreno da resorni ministar organizuje sastanak na kojem će još jednom sa menadžmentom TTU-a pokušati riješiti pitanja angažmana radnika u poslovima koji bi trebali biti zaključeni u narednom periodu.

7.8.2015. godine

golden maj 2020

emma

tztk

piemonte1

cydonia2

pavic1
imel2

vlada tk1

 

 

 

Volim Tuzlu na Facebooku