Definisana ovogodišnja raspodjele sredstava od ekoloških naknada

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.
Također je data saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu sa budžetskim sredstvima i transferima.

Vlada47TK2

Osnovne namjenske prihode koji pripadaju Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice čine sredstva po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH odnosno 70 % od ukupnih prihoda Federalnog fonda zaštite okoliša prikupljenih sa područja Tuzlanskog kantona, sredstva od naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih osoba i posebnih naknada za okoliš koje plaćaju pravne i fizičke osobe pri svakom registriranju vozila po Uredbi o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila i Uredbi o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka i prihodi po Uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava te je po toj osnovi u ovoj godini planiran ukupan prihod u iznosu od 5.203.550 KM. Zajedno sa prenesenim sredstvima iz 2023. godine u iznosu od 2.262.205 KM, sredstvima dobijenim po presudi protiv tuženog Grada Lukavca u iznosu od 448.323 KM, sredstvima od transfera u iznosu od 617.800 KM, ukupan očekivani raspoloživi iznos prihoda u 2024. godini je 8.531.878 KM. Od ovog iznosa kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (općine/gradovi) planirani su u ukupnom iznosu 1.430.000 KM. U okviru toga planirana su sredstva za redovna sredstva općinama/gradovima, kapitalna sredstva za općine/gradove po kriteriju „velikih zagađivača“ i kriteriju za nerazvijene općine, izgradnja pretovarnih stanica. Također su planirana sredstva u iznosu od 500.000 KM za javnu ustanovu Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“. Kao subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, planirana su sredstva od 1.125.644 KM, za projekte privatnih preduzeća za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada po Uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava. Dodjela ovih sredstava će se vršiti po javnom pozivu.

13.3.2024. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBplatibrzo mali

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma