Grad Tuzla: Sredstva za smanjenje aerozagađenja

- Potpisani ugovori sa još 150 korisnika sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja -

GradUgovori


U ponedjeljak, 15.8.2022. godine, Grad Tuzla je, u Sali Narodnog pozorišta, upriličio potpisivanje ugovora sa još 150 korisnika sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja, ovog puta sa korisnicima mjera koje se odnose na nabavku i ugradnju toplotnih pumpi i na „utopljavanje“ objekata, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, te nabavke i ugradnja vanjske stolarije. Za obje ove mjere, građani su ostvarili mogućnost sufinansiranja u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje, a ne više od 5.000,00 KM.
Grad Tuzla je, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u januaru ove godine raspisao deveti po redu Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aeroagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno -poslovnim objektima na području grada Tuzle. Za ove namjene, u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 KM.
Na Javni poziv su pristigle ukupno 552 prijave, od kojih je 420 prijava ispunilo opće uslove za dodjelu sredstava u navedenu svrhu (200 prijava se odnosilo na nabavku i ugradnju peći na pelet, 36 prijava se odnosilo na nabavku i ugradnju kompaktnih toplinskih podstanica - KTP-a, a ostale 184 prijave su se odnosile na „utopljavanje“ objekata ili nabavku i ugradnju toplotne pumpe.
Grad Tuzla je sa aplikantima koji su ispunjavali propisane uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke i ugradnje kompaktnih toplinskih podstanica (KTP-a) i sa aplikantima koji su ispunjavali uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke i ugradnje peći na pelet“, sa njih ukupno 236, u junu ove godine zaključio ugovore o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa dodjelom sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja.
Od ukupno 184 aplikanta koji su ispunjavali uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta ili nabavka i ugradnja toplotne pumpe, 150 aplikanata je blagovremeno u ostavljenom roku od 45 dana od objave rang liste dostavilo energijski audit (pregled) objekta koji je predmet prijave na javni poziv, čime su bili ispunjeni uslovi za zaključenje ugovora i sa korisnicima sufinansiranje za ove dvije mjere smanjenja aerozagađenja.
Potpisivanju ugovora je prisustvovao gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, koji se zahvalio aplikantima na dostavljenim prijavama, te ih zamolio da o svom iskustvu dobijanja sredstava za sufinansiranje upoznaju svoje prijatelje i susjede. „Prije nekoliko godina smo se odlučili na poduzimanje mjera za smanjenje aerozagađenja, i to prvi u Bosni i Hercegovini. Ovim mjerama smo prošle godine „ugušili“ oko 500 ložišta na fosilna goriva i izdvojili smo oko 1,5 milion maraka u Budžetu, a ove godine smo planirali 1,4 miliona maraka u Budžetu i očekujemo da će se preko 400 ložišta zamijeniti ekološki prihvatljivim energentima. Ako se sjećate, u šestom mjesecu ove godine smo potpisali 236 ugovora sa korisnicima sredstava za nabavku i ugradnju toplinskih podstanica i za nabavku peći na pelet. Danas potpisujemo ugovor sa korisnicima sredstava za nabavku i ugradnju toplotne pumpe i za utopljavanje objekata. Ono što je dobro, a izgleda do sada građani nisu bili dovoljno obavješteni, raduje me da danas potpisujemo ugovore za čak 102 toplotne pumpe i 48 ugovora za utopljavanje objekata, a utopljavanje je preduslov za toplotnu pumpu. Čuli smo danas i dobre ideje od naših sugrađana, kao naprimjer o tome da se daju poticaji i za ugradnju panela sa fotonaponskim ćelijama i tu ideju ćemo moji saradnici i ja razmotriti i eventualno dopuniti naše propozicije i sa ovom i drugim idejama građana koje smo danas čuli“, rekao je gradonačelnik.
Mjere smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja iz sredstava Budžeta Grada Tuzle su:
- nabavka i ugradnja toplotnih pumpi (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, a ne više od 5.000,00 KM),
- „utopljavanje“ objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, te nabavka i ugradnja vanjske stolarije (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 5.000,00 KM)
- nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje KTP-a, a ne više od 4.000,00 KM) i
- nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 2.000,00 KM).
Uz finansijsku podršku Grada Tuzle, te uz učešće građana, ukupno oko 1.000 ložišta na fosilna goriva će biti zamijenjeno ekološki prihvatljivima energentima za grijanje.
Građani i građanke, korisnici sredstava sa kojima su danas potpisani ugovori izrazili su zadovoljstvo, a oni koji su dobili sredstva za utopljavanje objekta su istakli da će se u narednom periodu prijaviti na javni poziv za nabavku toplotne pumpe. „Zahvaljujem se Gradu što sam prošao na ovom projektu, jer sam ne bih mogao ništa, morao bih dići kredit ili nešto slično. Preporučio bih svima da apliciraju, da nam svima bude bolje, da nam bude čišći zrak“, rekao je Azem Bašić, korisnik sredstava za utopljavanje objekta. Mijo Bošnjaković je istakao da će se prijaviti i na slijedeći javni poziv za nabavku toplotne pumpe, s obzirom da je ovog puta dobio sredstva za sufinansiranje utopljavanja objekta. Abdulah Čivić, koji je zaključio ugovor za nabavku i ugradnju toplotne pumpe, kao razloge za prijavljivanje na javni poziv je istakao isplativost ugradnje pumpe, čišći zrak, te lakšu organizaciju grijanja i bolje uvjete za cijelu porodicu.
Grad Tuzla
16.8.2022. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBplatibrzo mali

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma