Grad Tuzla: Sredstva za smanjenje aerozagađenja, do 1.2.


- Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini -

tuzlasmog

Na osnovu člana 11. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“; broj: 2/20 i 6/20) Grad Tuzla, dana 17.1.2022. godine, objavljuje:

 JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se:

nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,
“utopljavanje” objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije,
c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP i
d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.
Mjere smanjenja aerozagađenja koje nisu predmet sufinansiranja podrazumijevaju nabavku i ugradnju uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju.

Kompletan tekst Javnog poziva, klikom na sliku...

 poliklinika irac

transturist2

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

SOS apr 2022

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022