Odobreno 1,2 miliona KM za projekte u oblasti vodoprivrede


Ugovore o prijenosu sredstava ukupne vrijednosti 1.259.102,49 KM, za finansiranje projekata u oblasti vodoprivrede za 2021 godinu, jučer su sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede VahidinomSmajlovićempotpisali predstavnici gradova Gradačca, Gračanice i Srebrenika, te načelnici općina Čelić i Doboj Istok. Radi se o setu projekata, za koje su provedene procedure javnih nabavki, te su stvoreni preduslovi da se započne i sa njihovom realizacijom. Za druge kandidirane projekte procedure su još uvijek u toku, a za ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede ove godine Vlada je predvidjela ukupno 10,6 miliona KM.Radi se o projektima objekataza iskorištavanje voda, zaštitnih objekata, objekata za zaštitu voda od zagađivanja, projektnu dokumentaciju i td.

Ugovorivodnenaknade


Ove godine Vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su, vodeći računa i o transparentnosti zastupljenosti svih lokalnih zajednica prilikom raspodjele sredstava, utvrdili jasne kriterije za raspodjelu sredstava vodnih naknada. Tako se prilikom raspodjele posebno vodilo računa o izvještajima o realizaciji prošlogodišnjeg programa, ostvarenim prihodima od vodnih naknada sa područja gradova i općina u proteklom periodu, ostvarenim ulaganjima u prethodnom periodu, stepenu uspješnosti realizacije prethodnih projekata, visini budžeta jedinica lokalne samouprave u 2021. godini, te odredbama Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.
„Značaj raspodjele ovih sredstava je mnogostruk. Na prvom mjestu to je podrška lokalnim zajednicama, a s druge strane ovogodišnja raspodjela je prvi puta urađena na osnovu mjerljivih i objektivnih kriterija koje smo ranije donijeli. To smo obećali, kao Vlada, prilikom imenovanja, i pokazujemo da svoja obećanja ispunjavamo. Kriterijima smo nastojali eliminirati subjektivan utjecaj pri utvrđivanju projekata i iznosa sredstava kojima će se ti projekti finansirati“, kazao je premijer Hodžić, dodajući da se radi o značajnom iskoraku u pogledu transparentnosti i objektivnosti prilikom raspodjele sredstava iz javnog fonda.
„Danas smo potpisali ugovore za realizaciju ukupno devet projekata od šest lokalnih zajednica, a osim projekata koje kandidiraju lokalne zajednice, Ministarstvo je Programom predvidjelo i sredstva za projekte od značaja za Kanton, u okviru čega smo ove godine predvidjeli sredstva za IV fazu sanacije brane na jezeru Modrac, za izradu elaborata, za izmuljivanje jezera Modrac i sl.“, kazao je ministar Smajlović. Prema njegovim riječima Ministarstvo će ova sredstva, nakon dostavljanja izvedene situacije, uplatiti na transakcijske račune općina i gradova. Treba istaknuti da su gradovi i općine u cjelosti odgovorne za namjenski utrošak sredstava odobrenih Programom.
Načelnik općine Čelić Admir Hrustanović se ovom prilikom zahvalio Vladi Tuzlanskog kantona na prepoznavanju značaja kandidiranih projekata i sredstvima koja su za tu namjenu odobrena.
„Prije svega želim se zahvaliti na transparentnosti, te ravnomjernoj i ravnopravnoj raspodjeli finansijskih sredstava. Odobrenim sredstvima uredit ćemo korito Čelićke rijeke, odnosno njegovog dijela u centru Čelića. Značaj projekta je višestruk. Prije svega to je vodozaštita od plavljenja, a drugi je i estetske i ekološke prirode“, kazao je načelnik Hrustanović.
Od danas odobrenih ukupno nešto više od 1,2 miliona KM, za projekte u Srebreniku odobreno je 413.094,21 KM, u Čeliću207.817,06 KM, Gračanici 195.474,91 KM, Gradačcu 186.322,50 KM, Doboj Istoku 148.393,81 KM, te Živinicama108.000,00 KM.

Odjeljenje za informisanje
18.12.2021. godine

 poliklinika irac

transturist2

centralno

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic juli 2022

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022

SOS apr 2022

fhz