Stjepan Kumrić: Vrijeme je da BiH uđe u novi svijet mogućnosti zelene energije

 

Dekarbonizacija industrije cementa i kako se taj proces odvija uz cirkularno baziranu ekonomiju, bio je fokus međunarodne konferencije "Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO₂", koja je održana u Sarajevu.

Stjepan Kumrić, generalni direktor Fabrike cementa Lukavac, članice ABAG grupe iz Austrije, podsjetio je da je konferencija organizirana povodom 20 godina njihove uspješne privatizacije, a s idejom da pokrenu rasprave o cirkularnoj ekonomiji u BiH.

Cirkularna ekonomija u suštini je inovativni sistem baziran na štednji prirodnih resursa, očuvanju životne sredine i smanjivanju otpada.

Smatra da trenutnu situaciju BiH mora preokrenuti u vlastitu koristi i da uvidi novu priliku za promjenu i uspjeh.

StjepanK

"Mislimo da je ovo prilika da uđemo u novi svijet mogućnosti zelene energije i održive odlučnosti. Bosna i Hercegovina ima priliku iskoristiti trenutak koji je dobar po više osnova. Po osnovu postojećih tehnologija i najboljih praksi u Evropi, a koje su provjereno rješenje i koje je lako primijeniti. Drugi dobar trenutak je situacija u kojoj trenutno imate dosta dostupnih sredstava i jeftinog novca i fondova EU koji bi omogućili da se u relativno kratkom roku konkretna rješenja i primjene, samo se treba na vrijeme pripremiti sa projektima da bi mogli aplicirati za ta sredstva", kazao je Kumrić.

Kao najveći izazov u cementnoj industriji ističe dekarbonizaciju.

"Dakle, smanjenje CO2 uz korištenje alternativnih goriva i alternativnih materijala kojima je CO2 već emitiran i nema više uticaja na okoliš. Ko se bude mogao prilagoditi aktuelnim trendovima, taj će u budućnosti biti uspješan", poručio je.

Kada je riječ o zakonskoj regulativi i koliko ih ona sprječava u svojim ciljevima, Kumrić kaže da Fabrika Cementa Lukavac ide ispred regulative.

"Mi se pripremamo da budemo spremni kada ona bude donesena i primjenljiva u praksi. Zakonodavstvo u Evropi je najviše vezano za obradu otpada. To znači da sve što ima energiju veću od 6 GJ, ne može se odlagati na otpad, čime smanjuju količinu otpada na odlagalištima", kazao je on i dodao je uticaj odlagališta otpada jednako loš po okoliš.

Dodaje da su održane prezentacije pokazale da rješenja postoje, te da je Fabrika Cementa neka od njih već primijenila.

"To znači da možemo biti dio rješenja, a ne dio problema. Iako kasnimo za Evropom u svemu, to za nas ne mora biti nužno loše", smatra direktor Fabrike cementa Lukavac.  

Napomenuo da jako puno ulažu u modernizaciju ove fabrike, gdje su tehnologije koje sada imaju na nivou svjetskih, a ulaže se dosta i u razvoj kadrova.

"Mi smo zadnjih pet godina radili na supstituciji fosilnih goriva alternativnim i još imamo prostora za poboljšanje. Trenutno smo smanjili nivo CO2 za deset posto, a plan je da to bude smanjeno na 25 posto jer istražujemo mogućnost korištenja alternativnih sirovima u BiH. Trenutno pet najboljih cementara u Evropi ima ovaj standard", kazao je Kumrić.

Pored toga, uložili su u sistem za izvlačenje hlora, postrojenje za smanjivanje oksida, u glavni gorionik i svi dalji planovi su usmjereni prema tome.

Sa Elektroprivredom BiH planiraju rad na fotonaponskoj elektrani, zatim projekt iskorištavanja otpadne toplote, te dalji rad na povećanju energijske efikasnosti i poboljšanje odnosa cement klinker.

 poliklinika irac

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

medex farm2

lovic

piemonte1

srce za djecu

golden jan 2021 2

cydonia2
vlada tk1