- Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“ -

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu raspodjele finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 5/20) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije, broj: 17-335/22 od 29.7.2022. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 2.8.2022. godine, objavljuje:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu medijskim subjektima sa područja grada Tuzle koji obavljaju medijsku djelatnost odnosno proizvode i distribuiraju program putem različitih tehnoloških platformi – štampe, radija, televizije i interneta. U Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu, na poziciji „Grantovi za medije“ obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM namjenjena za podršku medijskim subjektima s područja grada Tuzle.

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajući prijavni obrazac klikom na slilku...

mediji

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu
Grad Tuzla

 poliklinika irac

transturist2

centralno

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic juli 2022

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022

SOS apr 2022

fhz