Strateško planiranje razvoja turizma TK

 

Povodom ozvaničenja poslovne saradnje na izradi Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022 – 2027. godina danas je potpisan ugovor između Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Riječ je o prvoj sektorskoj strategiji koja se radi na području TK, kazao je ovom prilikom ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mustafa Šakić, napominjući da ovaj dokument treba pomoći ključnim nosiocima turističkog razvoja, prvenstveno na lokalnom  nivou, u izradi lokalnih razvojnih strategija turizma, marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja.„Smatramo da Tuzlanski kanton ono najbolje što u ovom momentu ima su ljudi, a za izradu Stategije razvoja turizma TK ti ljudi su na Ekonomskom fakultetu“, kazao je ministar Šakić.

razvojturizma


„Saradnja izmedju Univerziteta u Tuzli i Vlade TK je važnaiz perspektive povezanosti“, prema riječima dekanese Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Meldine Kokorović Jukan, „konkretno Ekonomskog fakulteta,jer Vlada kao osnivač Univerziteta u TZ prepoznaje da tamo ima kompetentan kadar na koji se mogu osloniti u procesu svog  operativnog rada, ali i ovim aktivnostima koje se tiču strateškog planiranja.
Posebno su, kaže dekanesa Kokorović Jukan,  ponosni zbog činjenice da je upravo Ekonomski fakultet dobio u zadatak da uradi ovu Strategiju.
„Naš prvi zadatak je formiranje operativnog izvršnog tima za izradu te strategije. U ovom timu učestvovaće nastavnici Ekonomskog fakulteta koji imaju kompetencije za izradu ovakvih dokumenata, ali naravno mi u ovaj proces ćemo da uključimo i sve ostale nastavnike odnosno kolege sa drugih fakulteta, posebno sa Prirodno matematičkog fakulteta, koji imaju kompetencije za izradu ovog dokumenta. Za dio nedostajućih kompetencija ćemo da angažujemo i eksterne konsultante“, kazala je dekanesaKokorović Jukan.
Planirano je da se krajem godine široj javnosti prezentuje Strategija razvoja turizma TK.Ekonomski fakultet je većuveo nove studijske programe menadžmenta u turizmu i na današnjem sastanku je izraženo uvjerenje da postoje kapaciteti za edukaciju mladih kadrova koji su neophodni za razvoj turizma.

Odjeljenje za informisanje
20.5.2022. godine

 poliklinika irac

transturist2

centralno

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022

SOS apr 2022

fhz