Informacija sa 56. redovne sjednice Vlade TK

 

 • 450.000 KM projekte unaprjeđenja turističke infrastrukture

Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Budžetom je planirano ukupno 200.000 KM, a uslovi i kriteriji su usklađeni sa strateškim ciljevima i prioritetima iz Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024-2029. godina. Grantovi iz navedenih sredstava planirani su za sufinansiranje projekata čija su ulaganja u razvoj i unaprjeđenje turizma usmjerena poticanju razvoja održivog turizma u Tuzlanskom kantonu, te unapređenju konkurentnosti turizma Tuzlanskog kantona, a kojima će se podržati ulaganje u unapređenje javne turističke infrastrukture, te stimulisati aktivnosti povezane s ekološki odgovornim razvojem turizma u TK. Bespovratna sredstva će se odobravati lokalnim turističkim zajednicama, neprofitnim organizacijama i udruženjima za projekte koji će se realizovati isključivo na području Tuzlanskog kantona. Za pojedinačni projekat se mogu odobriti minimalno 8.000 KM do maksimalno 30.000 KM, a za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 30% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije. Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje navedenih sredstava bit će objavljen na web stranicama Vlade TK (www.vladatk.gov.ba) i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK (https://mttstk.gov.ba), u roku od trideset dana.
Također, Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije, način i postupak raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma, koji se odnose na projekte iz oblasti poslovne turističke infrastrukture i jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona. Budžetom je za pomoć privrednim subjektima, odnosno privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti turizma i ugostiteljstva planirano 250.000 KM. Za pojedinačni projekat mogu se odobriti sredstva od minimalno 8.000 KM do maksimalno 30.000 KM, a za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije. Planirana sredstva će se odobravati za sufinansiranje aktivnosti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, te uređenja i opremanja novih objekata poslovne turističke infrastrukture. I ova sredstva bit će odobrena na osnovu Javnog poziva, koji će u narednih 30 dana biti objavljen na web stranicama Vlade TK (www.vladatk.gov.ba) i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK (https://mttstk.gov.ba).

Vlada56

 • Utvrđen plan upisa učenika u srednje škole

Vlada je danas utvrdila Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu. Ovim dokumentom omogućava se upis 5.328 učenika u 29 srednjih škola Tuzlanskog kantona. Prema informacijama Pedagoškog zavoda TK, osnovnu školu završavaju 4.024 učenika, što je za 1.304 učenika manje nego u dostavljenom Planu upisa, ali istovremeno omogućava svim učenicima da uz određeni izbor, nakon osnovnog, nastave srednjoškolsko obrazovanje. Najveće odstupanje od broja svršenih osnovaca je na području Grada Tuzla, gdje je planiran upis 2.040 učenika ili 1.103 učenika više u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovnu školu na području Tuzle. Ovo odstupanje je opravdano jer dugogodišnja praksa pokazuje da određeni broj učenika sa drugih općina upisuju srednje škole u Tuzli, a broj takvih učenika je veoma teško planirati.

Ostale odluke

 

 • Kako bi se, između ostalog, osigurala sredstva za plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) i naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa za dogradnju i nadogradnju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, a koju plaća vlasnik zemljišta, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama osigurano je neophodnih 108.500 KM za ove namjene, te su, s obzirom na nadležnost kantonalnih organa relocirana ranije odobrena sredstva u iznosu od 28.000 KM za nabavku Elaborata – stručnog mišljenja o potrebi donošenja izmjena i dopuna Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom Konjuh.
 • Vlada je danas odobrila 40.000 KM, Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2024 godinu za operativne troškove i troškove rada.
 • Također, Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Na ime kapitalnih ulaganja u Područnu školu Požarike (objekat u pripremi) Grad Gradačac je odobrio 25.000 KM Javnoj ustanovi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac.
 • Također, Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u vezi sa zahtjevom za tumačenje člana 27. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst.
 • Danas je Vlada donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.
 • Vlada je prihvatila tekst Aneksa V Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Aneks.
 • Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je na danas održanoj sjednici imenovala radnu grupu sa zadatkom da pripremi tekst posebne Uredbe kojom će definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica.
 • Također, Vlada je usvojila Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023.godinu i prihvatila Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2023. godinu.
 • Zbog potrebe popune pravnih praznina i preciziranja odredbe, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopunama Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i odgoj.
 • Vlada je danas dala i više saglasnosti za prijeme uposlenika u radni odnos. Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla je data saglasnost za prijem spremačice/higijeničara, domara i kustosa – etnologa u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta namještenika, višeg referenta za opće poslove, na neodređeno vrijeme, Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za prijem pošte, u radni odnos na određeno vrijeme, te Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnih službenika, stručnog savjetnika za kontrolu utroška sredstava u oblasti sporta i stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, do konačnog dogovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine u vezi suosnivačkih prava, a najduže tri mjeseca, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, na period do 60 dana, te donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.


Odjeljenje za informisanje
15.5.2024. godine

 • TK Novosti

  • Održana 61. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 61. redovna sjednica Vlade TK  Rekordna izdvajanja Vlade TK za Univerzitetsko klinički centar u Tuzli Vlada je danas prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima i dinamici utroška odobrenih skoro 18,7 miliona KM JZU...

  • Vlada TK: Čestitka za Kurban bajram

   Vlada TK: Čestitka za Kurban bajram  U povodu Kurban bajrama premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić upućuje javnu čestitku u kojoj se kaže: „U povodu najvećeg muslimanskog blagdana Kurban-bajrama svim Bošnjacima muslimanima...

  • Skupština TK: Čestitka za Kurban bajram

   Skupština TK: Čestitka za Kurban bajramU ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svje lično ime, svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujem najiskrenije čestitke povodom Kurban bajrama, sa željom da u zdravlju, porodičnoj sreći i...

  • Informacija sa 60. redovne sjednice Vlade TK

   Informacija sa 60. redovne sjednice Vlade TK  Usvojena Informacija o stanju sigurnosti na području TK Vlada je danas, prihvatila informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2023.godinu. Posmatrano u cjelini, uz nekoliko...

  • Uspješna dosadašnja saradnja sa Austrijom

   Uspješna dosadašnja saradnja sa Austrijom- Prilika za dalje unaprjeđenje - U okviru posjete Tuzlanskom kantonu, ambasadorica Republike Austrije u BiH Nj.E. Ulrike Hartmann susrela se danas sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom...

  • Informacija sa 59. redovne sjednice Vlade TK

   Informacija sa 59. redovne sjednice Vlade TK  Stvorene pretpostavke za početak realizacije kapitalnih projekata Vlada je danas, u skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBplatibrzo mali

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma