Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za 2023.godinu

 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utro5ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ,,Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrdenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu okolisa i turizma (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 65123) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava broj: 06-18-4-523123 - lll od 28.8.2023. godine, Federalno ministarstvo okolisa i turizma raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2023. godinu t. Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrdenih u razdjelu 61, ekonomski kod 614100 BudZeta Federacije BiH 2a2023. godinu Federalnom ministarstvu okolisa i turizma.

Sve dodatne detalje klikom na sliku...

FMTObavijest

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBplatibrzo mali

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma