Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u utorak, 12.9.2023.godine 11. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici.

Utvrđena je izmjena dijela obuhvata Regulacionog plana u cilju prostornog uređenja i definiranja detaljnih uvjeta izgradnje prostora u obuhvatu prostorne cjeline ”Stupine”. Riječ je izgradnji etažnih garaža kod hotela Tuzla i izgradnji još jednog stambeno poslovnog objekta. Ukoliko se nacrt odluke usvoji na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, isti će biti upućen una javnu raspravu, u skladu sa predloženim programom javne rasprave. Izmjena Regulacionog plana se radi na inicijativu vlasnika kompleksa Grand Hotela Tuzla, na prostoru od 2 hektara, koji na ovaj način želi da pristupi izradi projektne dokumentacije za realizaciju nedostajućih parking prostora za potrebe Hotela Tuzla („Garden“), te izgradnju stambeno-poslovnog objekta, kao amortizaciju za taj investicijski zahvat. Uz inicijativu, Investitor je dostavio Idejni projekat urađen od strane „Studio Kreitmayer“ d.o.o. Ljubljana.

Predložena Druga izmjena dijela obuhvata Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“, urađena je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i prezentiran, tekstualno i grafički, na odgovarajućem broju propisanih priloga. Druga izmjena dijela Regulacionog plana donosi se na vremenski period važenja ”Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli (”Služneni glasnik Grada Tuzla”.broj:9/17,12/19,6/20 i 7/21), a koji je donesen na period od 10 godina.

Kolegij11

Također, razmatran je i utvrđen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle. Prilog navedenoj izmjeni nalazi se i u činjenici da je Grad Tuzla, putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izvršio nabavku softwerskog rješenja Registra nekretnina, odnosno općinske imovine sa programskim rješenjima geoinformacionog sistema kao podršku upravljanja imovinom, a čija implementacija sofwerskog rješenja će trajati do kraja tekuće godine. Registar nekretnina je javni registar i predstavlja sveobuhvatnu analitičku evidenciju o imovini Grada.

Sve gradske službe, u čijoj nadležnosti je upravljanje određenom imovinom, sistemski će upravljati istom putem modernih informatičkih alata. Registar nekretnina osigurava precizan popis – inventuru nekretnina i ostale imovine, vođenje imovine u jedinstvenoj bazi podataka, kvalitetnu informaciju o različitim vrijednostima imovine, povećanje budžetskih prihoda, promjenu načina razmišljanja o javnoj imovini, te ubrzavanje procesa rješavanja pitanja jedinica imovine koje ne stvaraju prihod.Nakon potpune implementacije softwerskog rješenja i unesenih podataka o imovini, stvorit će se uslovi za dalju nadogradnju ovog sistema u sistem javno dostupnog registra putem interneta. Također, donijet će se pravilnici kako bi se regulisala sva pitanja od značaja vezana za sadržaj, vođenje, održavanje, prikupljanje i obrade podataka u navednim registrima kao i sva druga pitanja vezana za propisivanje procedura usmjerenih na što efikasnije funkcionisanje navedenih registara.

Na sjednici Kolegija su razmatrani i utvrđeni i drugi prijedlozi odluka i informacija koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Grad Tuzla
13.9.2023. godine

 • Grad Tuzla Novosti

  • Grad Tuzla: Zakup poslovnih prostorija, prijave do 30.9.

   Grad Tuzla: Zakup poslovnih prostorija, prijave do 30.9.- Obavještenje o javnom oglasu o davanju u zakup poslovnih prostorija - Grad Tuzla, putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, obavještava zainteresovane građane da je dana...

  • Sanacija vrelovoda na Stupinama

   Sanacija vrelovoda na Stupinama- U toku su završni radovi na sanaciji i rekonstrukciji magistralnog vrelovoda u naselju Stupine, vraćanjem površina u prvobitno stanje - Projekat sanacije i rekonstrukcije sistema daljinskog...

  • Uklonjena granata kod Pecare

   Uklonjena granata kod Pecare  - Brzom reakcijom Službe za civilnu zaštitu uklonjeno neeksplodirano zrno tenkovske granate - Danas, na gradilištu SPO “Pecara 2” Blok B, tokom izvođenja zemljanih radova, iskopano je neeksplodirano...

  • Mjenjačnica "Emma" Tuzla - kursna lista za 19.9.2023. godine

   Mjenjačnica   Dobar dan želi Vam MJENJAČNICA EMMA. Potražite nas u centru grada Tuzla "KAPIJA". Pogledajte Kursnu listu za utorak, 19.9.2023. godine. Uspješan dan, želi Vam vaša Mjenjačnica "Emma". Potražite nas...

  • Panonika otvorena za rekreaciju ali ne i za kupanje

   Panonika otvorena za rekreaciju ali ne i za kupanje  S obzirom na znatno smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom slanih jezera u punom kapacitetu, odlukom Uprave JKP Pannonica d.o.o. Tuzla, kompleks slanih jezera...

  • Grad Tuzla: Rang lista kandidata za LPZ Tuzla

   Grad Tuzla: Rang lista kandidata za LPZ Tuzla  - Grad Tuzla, glavni partner u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Tuzla (LPZ Tuzla) objavio je Rang listu kandidata koji su prošli Program podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

lovic juli 2022

grin

balic dec 2022

NB kraljevska

golden jan 2021 2

mamamia

 piemonte1

emma

fhz