- Savjet MZ Centar zadovoljan planiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu -

GradMZCentar

Danas je u Gradskoj upravi Tuzle održan radni sastanak kojem su prisustvovali vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić, sa saradnicima i predstavnici savjeta mjesne zajednice Centar, a kako bi razgovarali o projektima komunalne infrastrukture i unaprjeđenja kvaliteta života mještana ove mjesne zajednice. Gosti su istakli dobru saradnju sa gradskim službama i komunalnim preduzećima, te predložili nekoliko projekata čija realizacija bi poboljšala uslove života mještana. Analizirani su radovi na održavanju komunalne infrastrukture u ovoj mjesnoj zjednici, izvršeni u toku protekle godine, a finansirani su od strane Grada Tuzla u vrijednosti oko 620.000KM.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle izvijestio je prisutne o tome da je provedena procedura javne nabavke radova za sanaciju puta u ulici Kozlovačke čete u dužini oko 1200 m, na potezu od raskrsnice sa ulicom Hamdije Pozderca do platoa ispred kompleksa KPZ Tuzla na Kozlovcu. I da je u toku zaključivanje ugovora u vrijednosti oko 500.000KM. Da je provedena i procedura javne nabavke radova za sanaciju dvije dionice puta u ulici prof.dr. Ibre Pašića (put Gradina), te zaključen ugovor u vrijednosti oko 120.000KM. Početak radova na oba putna pravca planiran je po sticanju vremenskih uslova za ovu vrstu radova.

Kada se govori o području ove mjesne zajednice, predstavnici savjeta su upoznati i da je okončana procedura javne nabavke radova za sanaciju groblja/mezarja nevino stradale mladosti na Kapiji 1995.godine i za sanaciju pješačkih površina u kompleksu Slana banja u vrijednosti oko 250.000KM. I na ovim projektima početak radova je planiran po sticanju vremenskih uslova za ovu vrstu poslova.

Za tekuću godinu, nakon okončanja procedure javne nabavke, planirani su radovi na sanaciji prilaza i prilaznih platoa ka kompleksu gradskog groblja Trnovac, čija je procijenjena vrijednost radova oko 140.000KM.

30.1.2023. godine

centralno okt 2022 

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

cydonia2

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

balic dec 2022a

golden jan 2021 2

grin

mamamia

 emma

novan banka dec 2022

 piemonte1

lovic juli 2022

fhz