- “Svojim dugogodišnjim ignorantskim odnosom prema inicijativama za usklađivanje krivičnog zakonodavstva ohrabrujete pedofile na seksualno zlostavljanje djece”… -

zemlja djece

Udruženje “Zemlja djece u BiH” poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da bez odlaganja pristupi realizaciji Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, usvojenog na redovnoj sjednici od 19.02.2020. godine, a kojim je Vladi Federacije BiH naloženo da u roku od 90 dana u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog teksta Zakona o izmjenama I dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH, čija zakonska rješenja su usklađena sa Konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote konvencija).

˝Podsjećamo Vas da je Bosna i Hercegovina 2013. godine  ratifikovala Lanzarote konvenciju i da već nepunih 8 godina od preuzimanja obaveza iz ovog međunarodnog ugovora i niza inicijativa upućenih od strane nevladinoga sektora i Vijeća za djecu BiH, ništa niste uradili kako bi djeci, žrtvama seksualnog nasilja pružili minimum zagarantovanih prava u pogledu krivičnog gonjenja počinioca ovih zločina i zaštite žrtve u toku i nakon krivičnog postupka, uključujući i pooštravanje kaznene politike za krivična djela protiv spolnog integriteta djeteta. Uporno godinama ignorišete i preporuke međunarodnih tijela za ljudska prava, poput UN Komiteta za prava djeteta i Lanzarote komiteta, a isti odnos imate i prema zaprimljenim preporukama domaćih tijela, poput Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i Skupštine Tuzlanskog kantona.

I dok se zemlje u regionu nadmeću u postavljanju maksimalnih standarda za zaštitu svoje najmlađe populacije od seksualnog nasilja, naglašavamo da ste jedina vlada u regionu koja nije poduzela niti jednu mjeru ili aktivnost u pravcu usklađivanja Krivičnog zakona Federacije BiH sa minimalnim standardima iz Lanzarote konvencije. Da li ste svjesni činjenice da upravo svojim nečinjenjem doprinosite:

    da mnogi pedofili bivaju amnestirani od krivične odgovornosti zato što je za počinjeno krivično djelo nastupila zastara za krivično gonjenje;
    da su mnoge žrtve obeshrabrene da progovore o seksualnom nasilju koje su doživljeli kao djeca jer ono nakon proteka određenog vremena nema pravnih posljedica po počinioca;
    da pravosnažno osuđene osobe za spolno nasilje nad djecom i dalje koriste svoje pravo da se koriste institutom amnestije i pomilovanja, a da izrećenu kaznu do godine dana zamjenjuju sa novčanom kaznom;
    da imamo najmanju dobnu granicu (do 14 godina djeteta) za inkriminizaciju djela spolnog odnošaja sa djetetom;
    da pravosnažno osuđeni pedofili nakon odsluženja kazne mogu nesmetano da rade u obdaništima, školama, ustanovama socijalne zaštite, u sportskim i umjetničkim klubovima i na taj način imaju olakšan pristup svojoj žrtvi;
    da se počiniocima silovanja i drugih spolnih delikata učinjenih na štetu naše djece izriču kazne zatvora u trajanju od jedne godine iz razloga postojanja instituta olakšavajućih okolnosti i neshvatljivo blage propisane kaznene politike za ova krivična djela;
    da jedini u regionu nemamo evidenciju pedofila; … i još mnogo toga, ali ćemo za sada ovdje stati jer nam se i od ovoga već utroba prevrće …

Sve ove činjenice nažalost Vama nisu bile dovoljne da uradite svoj posao za koji ste debelo plaćeni. Učinili ste da su djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja su žrtve krivičnih djela seksualnog nasilja, godinama diskriminirana i manje zaštićena u odnosu na svoje vršnjake u drugom entitetu i zemljama u okruženju, dok ste zlostavljače naše djece maksimalno zaštitili.

Namanje što sada možete da uradite jeste da, poštujući najviše standarde zaštite prava djeteta, a ugledavši se na propise i prakse zemalja u okruženju, odmah pristupite harmonizaciji krivičnog zakonodavstva po pitanju seksualne zloupotrebe djece i zakon uputite na usvajanje po hitnom postupku. Izgovora nema i ne može biti jer za izmjene I dopune Krivičnog zakona Federacije BiH i njegovu implementaciju nisu potrebni dodatni finansijski resursi, što Vam je često bio izgovor, već samo Vaša dobra volja.  Ako se budemo vodili mudrom izrekom “Djeca, to su naši sutrašnji suci”, Vama je od ove generacije djece već presuđeno.  Načinite sada prvi korak, jer možda Vam od strane neke buduće generacije kazna bude i ublažena.

Ukoliko to ne učinite u narednom periodu od mjesec dana, pozivamo Vas da date neopozivu ostavku, jer vlada koja ne radi u najboljem interesu svoje najmlađe i najranjivije populacije, ne može da gradi sadašnjost I budućnost naše djece i ove zemlje˝, navedeno je u pismu.
tip
22.1.2021. godine

 • Grad Tuzla Novosti

  • Pannonica: Akcijske cijene sezonskih ulaznica za 2021.

   Pannonica: Akcijske cijene sezonskih ulaznica za 2021.  JKP Pannonica doo Tuzla obavještava građane, korisnike  usluga kompleksa slanih Panonskih jezera u Tuzli da shodno Planu rada za 2021. godinu, u ponedjeljak 11. januara 2021. godine u periodu...

  • "Za moje sretnije djetinjstvo"

   - Adaptacija dijela prostorija u Domu za djecu bez rositeljskog staranja u Tuzli - Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa d.o.o. Menprom i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja pokrenula je...

  • ”Super mame nisu same”, do 8.3.

   ”Super mame nisu same”, do 8.3.- Podrška mamama djece oboljele i izliječene od raka - Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti „PIPOL“ povodom nastupajućeg Međunarodnog dana žena,...

  • Grad Tuzla: Posjeta ambasadora Egipta

   Grad Tuzla: Posjeta ambasadora Egipta- Posjeta  NJ.E. Yassera Sorour, ambasadora Arapske Republike Egipat u BiH, gradonačelniku Tuzle - Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, sastao se jučer sa NJ.E. Yasserom Sorour, ambasadorom Arapske...

  • Servisne informacije omogućila je "Solana" dd Tuzla...

   Servisne informacije omogućila je Uredno snabdijevanje vodom Grada Tuzle...6 intervencija vatrogasaca...Rođeno 5 beba.     Vodovod4. marta - Uredno snabdijevanje vodom grada Tuzla.3. marta - Uredno snabdijevanje vodom grada Tuzla.2....

  • Obustavljena isporuka toplotne energije

   Obustavljena isporuka toplotne energijePoštovani korisnici usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla, obavještavamo Vas da je zbog kvara na kotlu u Termoelektrani Tuzla obustavljena isporuka toplotne energije. Normalizacija isporuke toplotne...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 medex farm2

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

poliklinika irac

golden jan 2021 2

tztk

piemonte1

cydonia2
vlada tk1