- Prestanak stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području grada Tuzle -

gradtablasiva


Nakon donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta, postupajući po prijavama građana o štetama upućenih Službi civilne zaštite, izvršen je uvid na terenu i konstatovano da je došlo do izlijevanja manjih potoka i kanala u zonama začepljenih i neadekvatnih propusta što nije prouzrokovalo značajnije negativne posljedice po stambene i pomoćne objekte, došlo je do podlokavanja potočnih obala, oštećenja manjih nepropisno sagrađenih mostova, nagomilavanja zemljanog materijala u vodotocima i spiranja nasipnog materijala na makadamskim putevima. Pored navedenog, došlo je do manjih pojava odrona i različitih vidova nestabilnosti na terenima, klizišta i drugih geoloških promjena. Prijave se uglavnom odnose na postojeća evidentirana klizišta i ranije nastale promjene od istih. Od ove nesreće nije došlo do značajnog pogošanja stanja na terenu a nivo vode u vodotocima se značajno smanjio nakon prestanka padavina.
Imajući u vidu navedeno, te da je hidrometeorološka situacija za ovo područje povoljna i u narednom periodu, Gradski štab civilne zaštite predložio je gradonačelniku Grada Tuzle da donese Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području grada Tuzle koje je proglašeno Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području Grada Tuzle broj:02/40-A-007076-2020 od 22.06.2020.godine.
Odlukom o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području grada Tuzle, utvrđene su dalje slijedeće obaveze:
1. Gradski štab civilne zaštite nastavlja izvršavati aktivnosti na provođenju mjera otklanjanja posljedica ove prirodne nesreće u skladu sa Planom zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, za ovu fazu djelovanja.
2. Zadužuju se gradske službe za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće.
3. Gradska komisija za procjenu šteta je dužna u propisanom roku, u skladu sa svojim nadležnostima izvršiti sve poslove na procjeni šteta na području Grada Tuzle.

GRAD TUZLA

 solana1

adriatic

TQM

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

golden maj 2020

emma

tztk

piemonte1

cydonia2

pavic1
imel2

vlada tk1