Održana 33. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

 

 • Usvojen Plan jesenje sjetve

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je usvojila Plan jesenje sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument je sačinjen na osnovu općinskih planova za jesenju sjetvu, a planom je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.802 ha.
Shodno planu, žitaricama se planira zasijati 5.455 ha što iznosi 69,91% ukupnog plana sjetve, a više je za 40 ha odnosno za 0,74 % u odnosu na plan 2017. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.657 ha što je 46,87 % od ukupnog plana, a manje je u odnosu na prošlu godinu za 52 ha odnosno za 1,40 %. Plan sjetve povrća je 590 ha što je za 16 ha manje u odnosu na prošlu godinu, dok je krmnim biljem planirano zasijati 1.750 ha što je neznatno manje u odnosu na prošlogodišnji plan.
U općinama Banovići, Gradačac, Kladanj i Lukavac, u odnosu na prošlu godinu, planirana jesenja sjetva na nešto manjim sjetvenim površinama dok je u ostalim općinama veća ili u nivou prošlogodišnje. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni planiraju se zasijati najveće površine u općinama Lukavac, Gradačac, Kalesija, Čelić, Živinice i Gračanica.
Iz svega navedenog može se zaključiti da je za realizaciju jesenje sjetve potrebno 6.263.537,50 KM i to za sjemena 2.081.665,50 KM, za đubrivo 2.457.630,00 KM, za gorivo 920.636,00 KM, za ulje i mazivo 218.456,00 KM, te za pesticide 585.150,00 KM.
U cilju ostvarenja plana jesenje sjetve, potrebno je stvoriti preduslove kao što su prioritetna isplata ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz prethodnih godina, a blagovremeno isplaćivati podrške ostvarene u 2018. godini kako bi olakšali poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu, obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu, kao i neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju, te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

Vlada33TK

Ostale odluke

 • Vlada je usvojila Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2018. godine. Plan je urađen u skladu sa Federalnim akcijskim planom energijske efikasnosti (EEAPF 2016-2018), a koji je pripremljen u skladu sa obavezama Bosne i Hercegovine iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bitno je naglasiti da je EEAPF (2016-2018) izrađen u zadanom najvećem dijelu u skladu sa zahtjevima Formata i smjernica za pripremu Trećeg nacionalnog akcionog plana energetske efikasnosti i da se ovim dokumentom uvode programi za povećanja energijske efikasnosti. Većina mjera u sklopu programa, 28 od ukupno 36, realizirat će se tokom 2018. godine, dok su ostali projekti realizirani još u 2016. i 2017. godini.
 • Vlada je prihvatila tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, te ovlastila ministra obrazovanja i nauke Zlatana Muratovića da u ime Vlade potpiše ove anekse. Ovim aneksima omogućava da se da i radnici koji se nalaze u posljednjem platnom razredu dobiju povećanje plaće koje će ostavriti ostali platni razredi kroz primjenu sporazuma o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće radnika u osnovnoj i srednjoj školi. Također, ovim aneksima i zaposlenicma u osnovnim i srednjim školama, za vrijeme porodiljskog dopusta, omogućava se naknada pune plaće, s tim da se naknada plaće ostvaruje u skladu sa propisima Tuzlanskog kantona koji regulišu ovu oblast dok razliku do visine pune plaće uplaćuje škola u kojoj se zaposlenik nalazi u radnom odnosu, po uzoru na odredbu Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.
 • Također, Vlada je donijela i Uredbu o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Vannastavnim osobljem u odgojno-obrazovnoj ustanovi smatraju se sekretar, saradnik za ekonomsko finansijske poslove, mlađi referent za administrativne poslove, domar, domar-ložač, pomoćni ložač i higijeničar. Cilj donošenja ove uredbe je omogućavanje ocjenjivanja ovih radnika a sa intencijom kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i radnih zadataka, te i njihovog podsticaja da svojom stručnošću, odnosno ljudskim odlikama postižu kvalitetnije rezultate u radu, da konstantno unaprjeđuju svoja stručna znanja i vještine, te da svojim zalaganjem i ostvarenim rezultatima rada unaprjeđuju razvoj cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada odgojnoobrazovne ustanove.
 • U cilju realizacija Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini, Vlada je dala suglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 32.233,50 KM Općini Sapna, kao sufinansiranje izvođenja hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvaćanja podzemnih voda za naselja općine Sapna.
 • Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju 10.000,00 KM Opštini Milići za mjesnu zajednicu Milići, kao pomoć poljoprivrednoj zadruzi „BIO ORGANIK PODRINJE“, a kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka.
 • Vlada je donijela Odluku po prigovoru na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojom se prigovor Amela Mehanovića, uložen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove odbija se kao neosnovan.
 • Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 2.000,00 KM, Društvu pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja troškova takmičenja pod nazivom “Sportske igre prosvjetnih radnika Tuzlanskog kantona” koje će se održati povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja u Tuzli 5. oktobra 2018. godine. Također, Vlada je odobrila 11.625,00 KM,  Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na ime naknade za povećanje priključne snage za 50,952 kW, a obzirom da JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla nije osigurala cjelokupnu finansijsku konstrukciju za odlazak učenika na Globalno takmičenje iz engleskog jezika, zbog čega su i sredstva koja je Vlada prethodno odobrila ostala neutrošena, Vlada je danas stavila van snage ranije donesenu odluku o odobravanju sredstava ovoj školskoj ustanovi.
 • Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije u Budzet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u svrhu realizacije projekta „Knjiga je moj najbolji prijatelj“, JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Gradačac dodijelilo 6.200,00 KM.
 • Vlada je donijela Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) za transfer druge tranše na ime sufinansiranja direktne tehničke podrške u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). Radi se o realizaciji treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III), koja ima za cilj proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou. Ukupno direktno učešće Vlade Tuzlanskog kantona iznosi 20.000 KM. Prva tranša realizirana je tokom 2017. godine, dok se druga tranša, u iznosu od 10.000 KM realizira danas donesenom odlukom.
 • Vlada je donijela odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu TK za 2018. godinu. Ovom unutrašnjom preraspodjelom, između ostalog su osigurana sredstva potrebna da bi se ispoštovala zakonska odredba i želja Vlade TK, da sufinansira troškove prijevoza učenika koji žive na odaljenosti većoj od dva, umjesto dosadašnjih 4 kilometra, od škole. Ovim raspodjelama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.
 • Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za august 2018. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.
 • Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla za prijem po jednog zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radna mjesta Historičar - kustos i Historičar umjetnosti – kustos.
 • TK Novosti

  • Uplata markica do 31. jula

   Uplata markica do 31. jula- Produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja - Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona produžio rok za uplatu...

  • Poziv: „Dijaspora za razvoj" -do 28.6.2019. godine

   Poziv: „Dijaspora za razvoj- Otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava - Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je UNDP BiH objavio javni...

  • Apel za pomoć u liječenju Edina Turbića (21)

   Apel za pomoć u liječenju Edina Turbića (21)  Edin Turbić, rođen 8.11.1997. godine, do prije 30 dana, kao i svi njegovi vršnjaci igrao je fudbal za svoj voljeni klub iz Vučkovaca. Iznenada je osjetio bol u predjelu karlice, što ga je zakovalo...

  • Pomozimo Mensuri Husić iz Tuzle da ode na liječenje

   Pomozimo Mensuri Husić iz Tuzle da ode na liječenje Tridesetsedmogodišnja Tuzlanka Mensura Husić se bori protiv opake bolesti i nažalost liječenje u Tuzli nije moguće. Zbog toga je pokrenuta akcija prikupljanja sredstava kako bi ova djevojka mogla...

  • Održana 62. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 62. redovna sjednica Vlade TK  Smanjenje broja krivičnih djela u 2018. godini Vlada je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prema Informaciji, stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog...

  • Održana 61. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

   Održana 61. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantonaU 2018. zabilježen trend rasta broja turista Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

adriatic

vip

kurkumin

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

dogma

 cydonia2

solana1

GOLDEN maj 2019

 seif1

piemonte1

tztk

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1