Saradnja Općine Gračanica i SOS Dječija sela BiH


- Podrška Općine Gračanica realizaciji Programa SOS Resursnog centra za djecu, mlade i porodice općine Gračanica -


SOSgracOpćina Gračanica i SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine su u Gračanici potpisali partnerski ugovor o realizaciji Programa SOS Resursnog centra za djecu, mlade i porodice u skladu sa aktivnostima SOS Dječijih sela BiH i Strategijom razvoja općine Gračanica.
Potpisivanjem ugovora nastavlja se uspješna saradnja lokalne zajednice i SOS Dječijih sela Bosne i Hercegovine, a definisani su i novi zajednički ciljevi u unaprjeđenju života djece, mladih i porodica u zajednici.
Servisi koje će SOS Dječija sela BiH kroz SOS Resursni centar Gračanica u narednih 10 godina, koliko danas potpisani ugovor podrazumijeva, pružati su: briga i podrška socijalno ugroženim porodicama sa djecom i mladima; briga o djeci i mladima u alternativnim oblicima brige; podrška formalnom i neformalnom obrazovanju djece, mladih i porodica; jačanje kapaciteta lokalne zajednice da pravovremeno i adekvatno odgovori na njihove potrebe; promotivne aktivnosti i zagovaranje za unapređenje stanja prava djece i mladih, te jačanje kapaciteta mladih osoba sa područja općine Gračanica u svrhu osamostaljivanja mladih.
Načelnik Općine Gračanica, g-din Nusret Helić izjavio je: "Današnje potpisivanje ugovora je još jedan iskorak-podrška mladima da budu aktivni sudionici u lokalnoj zajednici. Otvaranjem SOS Resursnog centra prvenstveno se pruža podrška mladima bez roditeljskog staranja te Vijeću mladih općine Gračanica. Zahvaljujem se SOS Dječijim selima BiH što smo zajedno u ovom projektu, a ovo je i pokazatelj koliko je lokalna zajednica posvećena brizi o mladima".
Direktor za razvoj programa SOS Dječijih sela Bosna i Hercegovine, g-din Siniša Baljo istakao je "Ugovor o realizaciji Programa SOS Resursnog centra koji smo danas potpisali sa našim partnerom Općinom Gračanica, nastavak je saradnje koja je započela izgradnjom i radom SOS Dječijeg sela u Gračanici 1996. godine, a od 2015. i radom sadašnjeg SOS Resursnog centra. Porodice uključene u SOS Resursni centar se suočavaju sa brojnim rizicima i poteškoćama koje iz tih rizika proizlaze te je za efikasno i efektivno djelovanje neophodno da se angažuju svi raspoloživi resursi. Aktivnosti iz ugovora će omogućiti da se principi na kojima počiva rad SOS Dječijih sela BiH, a to je najbolji interes djece, mladih i porodica, usvoje i promovišu i u nama partnerskim institucijama. Zahvaljujem predstavnicima općine Gračanica što su sve ove godine saradnje sa SOS Dječijim selima BiH posvećeni unaprijeđenju kvaliteta života djece, mladih i porodica na području općine Gračanica."
Potpisivanjem ugovora započete su aktivnosti na implementaciji Programa SOS Resursnog centra u okviru Bosanskog kulturnog centra u Gračanici.

12.6.2018. godine

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

komora

piemonte1

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden juni 2018

 seif

tztk

ahmedic

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1