Saradnja Općine Gračanica i SOS Dječija sela BiH


- Podrška Općine Gračanica realizaciji Programa SOS Resursnog centra za djecu, mlade i porodice općine Gračanica -


SOSgracOpćina Gračanica i SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine su u Gračanici potpisali partnerski ugovor o realizaciji Programa SOS Resursnog centra za djecu, mlade i porodice u skladu sa aktivnostima SOS Dječijih sela BiH i Strategijom razvoja općine Gračanica.
Potpisivanjem ugovora nastavlja se uspješna saradnja lokalne zajednice i SOS Dječijih sela Bosne i Hercegovine, a definisani su i novi zajednički ciljevi u unaprjeđenju života djece, mladih i porodica u zajednici.
Servisi koje će SOS Dječija sela BiH kroz SOS Resursni centar Gračanica u narednih 10 godina, koliko danas potpisani ugovor podrazumijeva, pružati su: briga i podrška socijalno ugroženim porodicama sa djecom i mladima; briga o djeci i mladima u alternativnim oblicima brige; podrška formalnom i neformalnom obrazovanju djece, mladih i porodica; jačanje kapaciteta lokalne zajednice da pravovremeno i adekvatno odgovori na njihove potrebe; promotivne aktivnosti i zagovaranje za unapređenje stanja prava djece i mladih, te jačanje kapaciteta mladih osoba sa područja općine Gračanica u svrhu osamostaljivanja mladih.
Načelnik Općine Gračanica, g-din Nusret Helić izjavio je: "Današnje potpisivanje ugovora je još jedan iskorak-podrška mladima da budu aktivni sudionici u lokalnoj zajednici. Otvaranjem SOS Resursnog centra prvenstveno se pruža podrška mladima bez roditeljskog staranja te Vijeću mladih općine Gračanica. Zahvaljujem se SOS Dječijim selima BiH što smo zajedno u ovom projektu, a ovo je i pokazatelj koliko je lokalna zajednica posvećena brizi o mladima".
Direktor za razvoj programa SOS Dječijih sela Bosna i Hercegovine, g-din Siniša Baljo istakao je "Ugovor o realizaciji Programa SOS Resursnog centra koji smo danas potpisali sa našim partnerom Općinom Gračanica, nastavak je saradnje koja je započela izgradnjom i radom SOS Dječijeg sela u Gračanici 1996. godine, a od 2015. i radom sadašnjeg SOS Resursnog centra. Porodice uključene u SOS Resursni centar se suočavaju sa brojnim rizicima i poteškoćama koje iz tih rizika proizlaze te je za efikasno i efektivno djelovanje neophodno da se angažuju svi raspoloživi resursi. Aktivnosti iz ugovora će omogućiti da se principi na kojima počiva rad SOS Dječijih sela BiH, a to je najbolji interes djece, mladih i porodica, usvoje i promovišu i u nama partnerskim institucijama. Zahvaljujem predstavnicima općine Gračanica što su sve ove godine saradnje sa SOS Dječijim selima BiH posvećeni unaprijeđenju kvaliteta života djece, mladih i porodica na području općine Gračanica."
Potpisivanjem ugovora započete su aktivnosti na implementaciji Programa SOS Resursnog centra u okviru Bosanskog kulturnog centra u Gračanici.

12.6.2018. godine

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

umel1

 cydonia2

sporticus

Golden Tours Turska LJETO 2019 Istanbul 1 MAJ

 seif1

piemonte1

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1