Održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja


U organizaciji CME MEDICAL UPGRADE - Centra za medicinsku edukaciju "Medicinska nadgradnja", u Sarajevu, je održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja.
Polaznici škole su bili doktori medicine različitih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizanti, te magistri farmacije i doktori veterinarske medicine, ali i studenti medicine i zdravstvenih fakulteta.

SkolauSarajevu2020


Voditelj škole, prof. dr. Livia Puljak je istakla značaj kontinuirane edukacije u oblasti istraživanja, pisanja i objavljivanja stručnih radova i naučnih članaka u indeksiranim časopisima. Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja, prema njenim riječima, pruža informacije o osnovama naučnog istraživanja i standardima u medicinskom pisanju.
Predavači, prof. dr. Jugoslav Stahov i prof. dr. Samir Delibegović, uz prof. dr. Liviu Puljak, kao voditelja škole, polaznicima su predstavili naučni pristup planiranju istraživanja, postavljanju hipoteza, prikupljanju i obradi podataka, te publikaciji rada.
Nastava je bila interaktivna i odvijala se u formi predavanja i vježbi tokom kojih su polaznici svoje vlastite članke preuređivali i nadograđivali u suradnji sa predavačima.
Edukacija o pisanju medicinskih znanstvenih radova pokrenuta je u Konjicu 2012. godine i okupila je veliki broj učesnika koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Crne Gore.
Ove godine Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja održana je u Sarajevu čime je prekinuta tradicija njenog održavanja u najstarijem bosanskohercegovačkom gradu, Konjicu.
Organizatori planiraju da se Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja i naredne godine održi u Sarajevu, u terminu 4. i 5. septembra 2021. godine.

 solana1

adriatic

TQM

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

Istanbul 25 novembar 2020 vt

emma

tztk

piemonte1

cydonia2

pavic1
imel2

vlada tk1