Danas 1. turistički forum 2017 – Tuzla


Turizam kao jedna od glavnih privrednih grana razvijenih zemalja zauzima posebno mjesto u planiranju privrednih aktivnosti. Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO) prošle godine u svijetu je zabilježeno 1,235 milijardi međunarodnih posjeta što je porast za 3,6% u odnosu na prethodnu godinu. Svaki 10. zaposleni u svijetu vezan je za turističku privredu, a predviđanja UNWTO za 2030. je da će međunarodne posjete porasti na 1,8 milijardi. Turističkoj djelatnostistoje na raspolaganju sva prirodna i privredna bogatstva jedne zemlje. Sektor turizma povezan je s mnogim drugim uslužnim i proizvodnim djelatnostima kao što su trgovina, prehrambena industrija, građevinarstvo, finansijske usluge i dr. Turizam utiče na razvoj države, na povećanje priliva stranih investicija i stranog kapitala, što je od suštinskog značaja za svaku zemlju. Njegov uspjeh u najvećoj mjeri zavisi od političke i ekonomske stabilnosti zemlje, kvaliteta njene putne infrastrukture, razvijenosti informatičkih usluga (e-rezervacije, e-plaćanje, informacije) ali i odnosom i razumjevanjem javnog sektora, privatnog poduzetništva i građana za potencijal i važnost turizma kao brzorastuće privredne grane koja pruža neograničene mogućnosti za sveukupan rast privrede jedne zemlje.

  • Turizam u Bosni i Hercegovini – značaj, planovi i perspektive

Bosna i Hercegovina sa svojim brojnim prirodnim bogatstvima kao i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem posebno je privlačna stranim turistima. U 2016.godini u Bosni i Hercegovini je broj dolazaka turista veći za 11,62% u odnosu na 2015.godinu.Ono što je posebno vrijedno pomena je činjenica da je porast broja dolazaka stranih turista znatno većiod porasta dolazaka domaćih posjetilaca. U Tuzlanskom kantonu takođe je zabilježen rast broja posjetilaca za oko 12,00% u odnosu na prethodnu godinu. Napredak je očigledan, ali ti brojevi u apsolutnom iznosu su ipak i dalje daleko ispod naših želja i očekivanja. Za unaprijeđenje turističke djelatnosti potreban je sistemski pristup poboljšanju politike u turizmu na svim institucionalnim nivoima kako bi se stvorili što bolji uslovi za domaće i strano investiranje u sektor turizma teolakšalo poslovanje postojećim poslovnim subjektima u turizmu. Ukupni doprinos sektora turizma u BDP-u Bosne i Hercegovine je daleko ispod prosjeka zemalja koje turizam tretiraju kao jednu od najperspektivnijih privrednih djelatnosti. U BDP-u konkurentnih zemalja turizam učestvuje sa približno 10%, dok se taj postotak u Bosni iHercegovini kreće nešto više od 2%. U direktnom zapošljavanju u Bosni iHercegovini turizam učestvuje sa oko 4% od ukupne zaposlenosti (podaci Agencije za statistiku BiH), što je također ispod prosjeka. To nam govori da bi država u okviru mjera ekonomske politike trebalo da definiše šta turizam znači za privredni i društveni razvoj te na osnovu toga ozbiljnijepristupi planiranju i ulaganju u tu oblast.

  • Potreba da se o organizuje Turistički forum-

Turizam, kao i druge djelatnosti,ne može se razvijatistihijski. Zemlje koje su ostvarile značajan rast u ovoj oblasti su dokaz da takav uspjeh nije slučajan već dobro osmišljen i planiran. Primjeriza to su nam zemlje iz regiona i svijeta koje su sa daleko manje prirodnog bogatstva i ljepota te kulturno-historijske baštine krenule u promociju svoje države kao turističke destinacije. Prepreke koje nepovoljno utječu na razvoj turizma su, prije svega, nestabilne političke u zemlji, nerazvijena saobraćajna infrastruktura te nepovoljna poreska politika koja je destimulativna za potencijalne domaće i strane investitore. Osim toga, u Bosni i Hercegovini jeuočljivo odsustvo uvezane turističke ponude, strateškog planiranja i sistemskogpraćenja razvoja turizma, permanentnogusavršavanja zaposlenih u turizmu i dobroosmišljene promocije turističke ponude. Upravo zbog svega pomenutog nameće se potreba za organizacijom skupova na kojima bi turistički radnici te predstavnici javnog i privatnog sektora imali priliku da na jednom mjestu razmijene iskustva, potrebe i prijedloge, a sve u cilju zauzimanja najboljeg kursa na putu razvoja turizma u Bosni i Hercegovini. Upravo takav je „Turistički forum 2017“.

turistickiforum

  • Zašto u Tuzli? –

Tuzlanski kanton – najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem broj nezaposlenih dostiže cifru od 86.000. Rudarski bazen, nekad središte hemijske i bazne industrije, mada raspolaže velikim brojem turističkih resursa, bogatim kulturno-historijskim naslijeđem, povoljnim geografsko-klimatskimuslovima, prirodnim ljepotama, brojnim termomineralnim izvorima,nema turističku tradiciju, jer se razvoju turizmanije posvećivalo dovoljno pažnje. U današnjim izmijenjenim prilikama turizam se nameće kao vrlo perspektivna grana privrede koja, uz podršku svih zainteresiranih strana, može značajno, ako ne i u potpunosti nadomjestiti pad industrijske proizvodnje u odnosu na period od prije 30 godina. Stavljanjem u funkciju određenih turističkih resursa, ozbiljnim poduzetničkim poduhvatima te udruženim djelovanjem privatnog i javnog sektora pružaju se mogućnosti razvoja različitih vidova turizma, od zdrvstvenog, sportsko-rekreativnog, kulturnog, lovno-ribolovnog turizma i dr. te mogućnost za stvaranje atraktivne turističke destinacije, koja je otvaranjem brojnih avionskih linija sa aerodroma u Tuzlipostala privlačna i lako dostupna gostima iz cijelog svijeta, a naročito zapadne Evrope. „Turistički forum 2017“ će okupiti turističke radnike, predstavnike izvršne vlasti državnog, federalnog, kantonalnog i nivoa lokalne samouprave, agencije nadležne za razvoj i strane investicije te predstavnike djelatnosti koje su komplementarne turizmu. U okviru Foruma biće organizirane panel diskusije u kojima će panelistiučesnike upoznati s problematikom institucionalnog i zakonskog okvira kao preduslova za razvoj turizma u Federaciji Bosne iHercegovine i Tuzlanskog kantona, kao i perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma na području Tuzlanskog kantona. Osim toga, na forumu će biti predstavljeni i pozitivni primjeri iz prakse, načini stvaranja priznatih i poznatih turističkih brendova, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz šireg regiona.

  • Program Turističkog foruma

Panel I: «Zakonski i institucionalni okvir kao podrška ili prepreka razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH.»
1. Ministrica turizma i zaštite okoliša Edita Đapo – Prednosti novog zakonskog okvira za razvoj turizma,
2. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi TK Mirsad Gluhić
3. Voditelj ureda turističke zajednice TK Miralem Mešković – Značaj i doprinos Turističke zajednice u razvoju turizma,
4. Direktorica zavoda za prostorno planiranje i urbanizam TK Dragica Tešić – Prostorni planovi kao prepreka ili podršaka razvoju turizma/ Aspekti značaja prostornog planiranja za razvoj održivog turizma,
5. Izvršni direktor za marketing J.P.“Međunarodni aerodroma Tuzla“ d.o.o.Enver Jukanović – Zakonske i institucionalne prepreke razvoja MAT kao jedne od ključnih karika u razvoju turizma TK i regiona.
Panel II: «Perspektive razvoja specifičnih vrsta turizma u TK»
1. Direktor „Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantonaTuzlanskog kantona“ Benjamin Bajraktarević – Korištenje kulturno-historijskog naslijeđa u svrhu razvoja turizma,
2. Direktor kompleksa „Aqua Bristol“ prof.dr. Nedima Kapidžić Bašić – Perspektive razvoja wellness, spa i rekreativnog turizma,
3. Direktor turističkog i sportsko rekreativnog kompleksa „Lovac“ Orion- Srebrenik Mato Jurić – Unaprijeđenje ugostiteljske ponude u funkciji razvoja turizma, sportsko-rekreativni i ruralni turizam,
4. Direktor JU „Zaštićeni pejzaž Konjuh“ Enes Modrić – Razvoj turizma u zaštićenim područjima.
Panel III: «Kako razviti održiv i prepoznatljiv turistički brend»
1. Euro Velo- biciklistička tura Mostar-Dubrovnik preporučena od britanskog Guardiana – Toni Zorić-BK Mostar-upravni odbor BS BiH,
2. Direktor Agencija 404 i organizator Weekend Media Fest Rovinj – Nikola Vrdoljak,
3. Filmski muzički festival Rovinj - Admir Čulimarović,
4. PR Exit- Muzičkog festivala Novi Sad, Bojana Kozomora,
Prezentacije:
1. „Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona“-Izložba i prezentacija „Stećci Tuzlanskog kantona“, Munisa Kovačević i mr.sc. Mirzah Fočo,
2. „CISP“ Italija – „Održivi turizam“, Deborah Rezzoagli i Jasmina Ovčina,
3. Turistička zajednica TK – Lovni turizam na području TK,
4. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja – Prezentacija rezultata Turističke patrole i projekcija kratkog filma o turističkim potencijalima TK- Hasan Sejdinović-stručni saradnik za turizam.
Dodjela priznanja najuspješnijim projektima u turizmu ili općini sa najboljom turističkom ponudom na Tuzlanskog kantona
Prvi Turistički forum Tuzla 2017. održat će se u hotelu Mellain 10. oktobra 2017. godine.

9.10.2017. godine

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

komora

piemonte1

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden vt sept 2018

 seif

tztk

ahmedic2

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1