Danas sastanak o uvođenju el. vozila i punionica


Sastanak između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i predstavnika udruženja taksi prijevoznika u vezi perspektive uvođenja električnih vozila i izgradnje punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona, biće upriličen danas, 20.12.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 09:30 sati u zgradi starog Grafičara (zgrada RTV TK) u ulici Mije Keroševića br. 20 Tuzla.

e golf

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizuje sastanak sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i predstavnicima udruženja taksi prijevoznika u vezi razmatranja mogućnosti uvođenja električnih vozila i izgradnje punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sastanak se organizuje u cilju upoznavanja svih zainteresovanih subjekata sa mogućnostima uvođenja električnih vozila u taksi prijevoz na području TK, perspektivi i mogućim lokacijama za izgradnju punionica za električna vozila i druge potrebne infrastrukture. Ovim sastankom se nastoje pokrenuti prve aktivnosti na afirmaciji upotrebe električnih vozila i staviti naglasak na prednosti i mnogućnosti električnih vozila. Također, na sastanku će se razmotriti potrebe taksi prijevoznika, a sve u cilju eventualnog korištenja električnih vozila u taksi prijevozu na području TK u narednom periodu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK želi da kroz organiziranje sastanka sa zainteresovanim subjektima podstakne aktivnosti na pokretanju elektromobilnosti na području Tuzlanskog kantona, odnosno da ukaže na sve probleme i prepreke kod uspostavljanja i razvoja elektromobilnosti te da predloži rješenja za njihovo prevazilaženje, a sve u cilju bržeg uvođenja električnih vozila kako u privatne svrhe tako i u svrhu javnog vanlinijskog taksi prijevoza putnika.

20.12.2018. godine                
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK                                           

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

adriatic

vip

kurkumin

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

dogma

 cydonia2

solana1

GOLDEN maj 2019

 seif1

piemonte1

tztk

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1