Održan sastanak sa predstavnicima DEI-a i WBIF-a


Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona su u srijedu, 02. augusta 2017. godine učestvovali na sastanku sa predstavnicima Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Direkcije za evropske integracije BiH (DEI).

TKrazvoj

Ovom prilikom se razgovaralo o mogućnostima finansiranja kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, putem poziva za predaju grant aplikacija za tehničku podršku (Technical Assistance – TA) i poziva za dostavu zahtjeva za grant sredstva za sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte. Sastanku su prisustvovale Aleksandra Pločo, predstavnica WBIF-a, Nermina Saračević i Sabina Dizdarević iz DEI-a, te Salmir Avdibašić, Mirela Omerović i Erna Kusturica iz Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Tom prilikom su razmijenjene relevantne informacije o načinu na koji organizacije i institucije sa područja Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na apliciranje u okviru poziva koje WBIF objavi, koji je postupak i način apliciranja, koje preduslove treba zadovoljiti aplikacija, te koja je uloga Ministarstva razvoja i poduzetništva u cijelom procesu i na koji način se može unaprijediti privlačenje sredstava u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Takođe, se razgovaralo i o jačanju kapaciteta predstavnika ministarstava i jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona u cilju apliciranja na pozive u okviru WBIF-a, te stvaranja preduslova za unapređenje procesa apliciranja za potencijalne korisnike sa područja našeg Kantona.

4.8.2017. godine

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

komora

piemonte1

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden juni 2018

 seif

tztk

ahmedic

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1