Posljedice koronavirusa u TK osjeti 76% firmi!

Kantonalna privredna komora Tuzla od početka novonastale epidemiološke situacije, prati utjecaj koronavirusa na poslovanje domaćih privrednika. S tim ciljem pripremljen je Upitnik, čiji rezultati bi trebali dati uvid u posljedice koronavirusa po poslovanje firmi s obzirom na poslovanje sa zemljama, tzv. zahvaćenim područjima, i ostalim ključnim vanjskotrgovinskim partnerima. Upitnik uključuje i pitanja koja se tiču procjene finansijske štete i utjecaja potencijalnoga izostanka radnika na poslovanje. Na konferenciji za novinare održanoj u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla,  predstavljeni rezultati Upitnika o posljedicama koronavirusa na poslovanje privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona, koji je Komora pripremila za firme članice Komore. Istaknuto je na druženju s predstavnicima sredstava informisanja da je i Upravni odbor Komore već ranije, s početka februara, razmatrao ovu problematiku a upućena je i inicijativa Vladi TK da se sa resornim institucijama formira tijelo koje će raditi na ublažavanju negativnih efekata novonastale situacije. Kako je istakao Nedret Kikanović predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, najveći problemi su do sada zabilježeni  u industrijama tekstila, kože i obuće gdje su proizvodnje upolovljene ili čak u potpunosti obustavljene, pošto su glavni izvori repromaterijala ali i tržišta Italija. Radi se o radnointenzivnoj privrednoj grani, koja zapošljava veliki broj žena te je zbog toga posebno osjetljiva. Značajan problem je i u međunarodnom transportu koji je otežan, zatim turizmu, gdje su agencije u sezoni praznika primorane otkazati veliki broj aranžmana, a takođe je  smanjen broj i stranih turista kod nas. Za očekivati je pad vanjskotrgovinske razmjene, ali još uvijek se ne raspolaže konkretnim brojčanim pokazateljima. "Jučer smo privrednicima distribuirali upitnik da procijenimo trenutne i očekivane štete koje su posljedice epidemiološke situacije. Već nakon 24 sata imamo značajan broj odgovora na upitnik i značajne pokazatelje. Prema prvim pokazateljima 76% firmi iz TK je izjavilo da već osjeća posljedice koronavirusa na svoje poslovanje. S obzirom na strukturu privrede TK, uglavnom se radi o firmama iz prerađivačke industrije (nabavka repromaterijala i izvozna orjentacija tih firmi) ali i prijevoz, građevinarstvo i sve ostale djelatnosti za sada u manjem obimu. To  je i očekivano s obzirom da su naši najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Njemačka, Austrija, Slovenija i Italija. Prema Upitniku, 64% firmi je izjavilo da već ima finansijsku štetu i to 26% njih od 10-50.000 KM, 19% anketirnih ima štetu do 10.000 KM i 10% privrednika ima štetu između 50 i 100.000 KM.     Procjena za naredni mjesec ukazuje na to da 86% firmi očekuje da će osjetiti finansijske posljedice a najviše njih u vrijednosti do 50.000 KM (43% firmi) dok 35% firmi očekuje finansijsku štetu koja će preći 100.000 KM", rekao je predsjednik Kikanović.

KoronaPress


Sa konferencije za medije u Komori, upućen je i apel i prijedlog konkretnih mjera. "Jedna od konkretnih mjera koja se može poduzeti  je izmirivanje obaveza države prema privrednicima poput refundacije bolovanja (posebno porodiljskih), što bi firmama obezbijedilo sredstva da barem djelimično osiguraju likvidnost. Potrebno je pronaći i ostale načine i izvore sredstava i rasterećenja privrede koja je moguće brzo provesti  a tu ne mislim na reformske procese koji traže duge procedure, nego barem kratkoročno obustavljanje i ukidanje raznih taksi. S obzirom da smo Upitnik tek juče plasirali prema privrednicima (za manje od 24h imamo više od 70 firmi koje su se javile), u narednim danima očekujemo više informacija nakon kojih ćemo moći uraditi i detaljniju analizu.  Smatramo da je potrebno osnovati posebni fond za privredne posljedice koronavirusa, razmotriti potrebu rebalansa proračuna u kontekstu financiranja posljedica epidemije, omogućiti otvaranje posebnih kreditnih linija za likvidnost, olakšati davanje kreditnih programa za obrtni kapital (Razvojna banka FBiH, stimulacija poslovnim bankama), sniziti privrednicima trošak bolovanja, utvrditi kriterije izdavanja potvrda o 'višoj sili', ispitati mogućnost stimuliranja domaće proizvodnje roba koje bi mogle nedostajati, osigurati da u nabavnom lancu postoji dovoljna količina prehrambenih proizvoda za opskrbu stanovništva, provjeriti stanje robnih zaliha i dopuniti ih prema potrebi, isplaćivati potporu za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, financirati 80% iznosa plaće radnika kao što je to slučaj u Italiji, ukloniti moguće prepreke u povlačenju pomoći zbog ograničenja koje nosi potpora malih vrijednosti, a u državnom proračunu rezervirati dostatna sredstva radi očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti zbog koronavirusa", izjavio je predsjednik Kikanović. Kantonalna privredna komora Tuzla će i u narednom periodu nastaviti sa praćenjem uticaja novonastale epidemiološke situacije na privrednu, o rezulatatima Upitnika izvještavati javnost i prenositi mjere koje mogu ublažiti posljedice a koje preporučuju privrednici. Upitnik o posljedicama koronavirusa na poslovanje privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona je objavljen na web stranici Komore : www.kpktz.ba.

 cydonia2

solana1

adriatic

izazovb

TQM

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

golden jan 2020

emma

tztk

piemonte1

imel2

vlada tk1