Prvi Protokol o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u FBiH


Današnjim potpisivanjem Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je precizirao djelovanje svih nadležnih organa kada je u pitanju postupanje sa djecom u riziku ili u kontaktu sa zakonom. Dokument su potpisali predstavnici pet resornih ministarstava i Biroa za ljudska prava Tuzla čija će sinergija osigurati poštivanje najboljeg interesa djeteta, principa restorativne pravde i najviših standarda zaštite prava djece. U izradi Protokola koristila se dobra praksa, stručna i tehnička podrška Biroa za ljudska prava Tuzla, koji je facilitirao potpisivanje sličnih sporazuma u oblasti zaštite prava djece i mladih u 10 lokalnih zajednica u BiH.

Maloljetnicka


Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić ovom je prilikom kazala da je osnovna svrha Protokola, kojeg potpisuju Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva,  Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i Biro za ljudska prava Tuzla, formalizacija i preciziranje djelovanja i saradnje državnih organa, ustanova i organizacija na lokalnom i kantonalnom nivou, kada postupaju sa djecom u riziku ili djecom u kontaktu sa zakonom.
Tuzlanski kanton prednjači u ovoj oblasti, rečeno je ovom prilikom, te naglašeno da od 2016. godine ima Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016-19. godina. U cilju što bolje praćenja realizacije Programa imenovan je Koordinacioni tim.

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

dogma

umel1

 cydonia2

solana1

sporticus

Golden Tours Turska LJETO 2019 Istanbul 1 MAJ

 seif1

piemonte1

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1