Održane sjednice komisija Gradskog vijeća Tuzla


Tokom jučer održanih sjednica, članovi Komisije za statutarna pitanja i propise, Komisije za poduzetništvo i Komisije za ekonomske odnose razmatrali su i prihvatili Odluku o pokretanju postupka spajanja javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu“ Tuzla, Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za davanje u zakup poslovnih prostorija, Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“, te Odluku o utvrđivanju posebnih uslova i kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i člana Upravnog odbora u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla. Također su razmatrane i usvojene Odluka o uvjetima i načinu opterećenja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla na lokalitetu poslovne zone „Kreka-sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije sa tekstom javnog oglasa o licitaciji, Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla u poslovnoj zoni „Kreka sjever“, Odluka o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi, Informacija o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzla u 2016. godini, te Nacrt zakona o šumama, Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016-2036 sa mišljenjem Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i UO Zavod za urbanizam Tuzla i imovinsko-pravni akti. Članovi Komisije za statutarna pitanja i propise razmatrali su i usvojili Odluku o pristupanju izradi regulacionog plana dijela prostorne cjeline „Stara Solana“ u Tuzli, Odluku o pristupanju izradi zoning plana dijela „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“, Sanacijski plan parcelacije k.o. Tuzla II i Tuzla III, kao i Odluku o izmjenama i dopunama, te Obavještenje Stručne službe za poslove gradonačelnika o razlozima prolongiranja Odluke o organizaciji i djelokrugu rada uprave Grada Tuzla. Tokom sjednica Komisije za ekonomske odnose i Komisije za poduzetništvo razmatrani su i usvojeni Akcioni plan zapošljavanja Grada Tuzla za period 2017-2020 godina, Plan implementacije Strategije razvoja Grada Tuzla i indikativni finansijski okvir za 2017. – 2019. godinu te Izvještaj o ostvarivanju implementacije Strategije razvoja Grada Tuzla do 2026. godine.

GVsjednice


Članovi Komisije za poduzetništvo razmatrali su i usvojili Informaciju o podršci projekata iz oblasti poduzetništva u 2016. godini, te podržali zaključke koje je Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti dala u materijalu i ideju uvođenja ferijalne prakse u oblasti ugostiteljstva te je u tom cilju potrebno pokrenuti odgovarajuće aktivnosti, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Ugostiteljskom školom i ugostiteljima na području grada Tuzla. Članovi Komisije za poduzetništvo uputiti će prijedlog Gradskom vijeću Grada Tuzla da se traži od nadležnih organa institucija da, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, aktivnije djeluju u cilju rješavanja problema neuskađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Tokom sjednice članovi Komisije za poduzetništvo su konstatovali da je neophodno što prije, obzirom da se približavaju termini upisa u srednje škole i fakultete, u saradnji sa direktorima škola, prezentirati prvenstveno roditeljima, kada je u pitanju profesionalna orjentacija djece, prednosti i pogodnosti odabira škole i zanimanja za koja postoji stvarna potreba na tršištu rada, kao i to da je i pored podrške koja je bila obezbjeđena iz Budžeta Grada Tuzla i olakšica iz drugih fondova koji prate uspošljavanje ovih osoba u 2016. godini izostao odgovarajući interes poslodavaca za prijem u radni odnos osoba sa invaliditetom, te da je neophodna jača medijska prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih poslodavaca sa budžetskom podrškom, olakšicama i stimulacijama za upošljavanja osoba sa invaliditetom. Svi navedeni materijali će biti upućeni Gradskom vijeću Grada Tuzla na razmatranje i usvajanje.

30.3.2017. godine

 • GV

  • Gradsko vijeće: Čestitka za 1. maj

   Gradsko vijeće: Čestitka za 1. maj- Čestitka predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzla - U ime vijećnica i vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine i Tuzle upućujem iskrene čestitke u povodu...

  • Održana 6. vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla

   Održana 6. vanredna sjednica Gradskog vijeća TuzlaDanas je održana 6. vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su se vijećnici elektronskim putem izjasnili o četiri tačke dnevnog reda.   U okviru prve tačke dnevnog reda razmatrana je i...

  • Održana 31. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

   Održana 31. sjednica Kolegija gradonačelnika TuzleU Gradskoj upravi Tuzla, jučer je održana 31. sjednica Kolegija gradonačelnika, tokom koje je, po ranije utvrđenom Dnevnom redu, razmatrano ukupno deset tačaka. Razmatran je prijedlog Odluke o...

  • Održane sjednice komisija Gradskog vijeća Tuzla

   Održane sjednice komisija Gradskog vijeća TuzlaTokom jučer održanih sjednica, članovi Komisije za statutarna pitanja i propise, Komisije za poduzetništvo i Komisije za ekonomske odnose razmatrali su i prihvatili Odluku o pokretanju postupka...

  • Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Tuzla

   Održana 2. sjednica Gradskog vijeća TuzlaNa 2. sjednici Gradskog vijeća Tuzle usvojen je Nacrt budžeta grada Tuzle za 2017. godinu u iznosu od 48 miliona i 500 hiljada KM. Budžet čine prihodi u iznosu 45.720.517,51 KM, neutrošena sredstva...

  • Održana 1. sjednica Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle

   Održana 1. sjednica Kolegija Gradonačelnika Grada TuzleU prostorijama Gradske uprave Tuzla, u utorak, 29.11., održana je 1. sjednica Kolegija Gradonačelnika, na kojoj je prezentirana Informacija o realizaciji projekata komunalne infrastrukture u toku...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

 medex farm2

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

poliklinika irac

golden dec 2020

tztk

piemonte1

cydonia2
vlada tk1