Izrada Plana upravljanja otpadom u Tuzli

 

- Radni sastanak BWL projektnog tima i Grada o upravljanju kabastim otpadom u Tuzli -

GradBLW

BWL projektni tim održao je radni sastanak sa predstavnicima Grada Tuzle. Razgovaralo se o realiziranim aktivnostima na projektu, o nastupajućoj konferenciji i izradi strateško-planskog dokumenta, tj. novog Plana upravljanja otpadom za grad Tuzlu 2023-2028.godina, gdje će se posebno razraditi sve aktivnosti vezane za prikupljanje i tretman kabastog otpada.

Ova aktivnost se realizira u okviru projekta “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle”(BWL).

Realizaciju projekta kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014-2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu je ugovorno tijelo Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice, a partneri su: JKP “Komunalac” Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

26.9.2022. godine

centralno okt 2022 

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

cydonia2

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

balic dec 2022a

golden jan 2021 2

grin

mamamia

 emma

novan banka dec 2022

 piemonte1

lovic juli 2022

fhz