U Tuzli postavljeno 13 e-kontejnera za električni i elektronski otpad

 

U srijedu, 12.1.2022. godine, u krugu kompanije C.I.B.O.S u Tuzli, predstavljen je projekat Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, u okviru kojeg će u Tuzli biti postavljeno 13 e-kontejnera za električni i elektronski otpad,  uz nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno kombija, kojim će se od januara 2022. godine e-otpad prikupljati u prigradskim područjima Tuzle.

Prezentaciji projekta je pored predstavnika nadležnih gradskih službi, predstavnika JKP Komunalac d.o.o., predstavnika kompanije C.I.B.O.S. d.o.o. Tuzla i predstavnika društva ZEOS eko-sistem, prisustvovao i gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, koji je tom prilikom izjavio: “Ja želim da se zahvalim kompaniji ZEOS, koja će u saradnji sa Gradskom upravom, Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP Komunalac Tuzla krenuti u ozbiljan korak prikupljanja, a onda nakon toga reciklaže električnog i elektronskog otpada. Želim da se zahvalim narodu i Vladi prijateljske Švedske koji su finansijski podržali ovaj koristan projekat, a koji se uklapa u našu Strategiju ekonomski održivog razvoja, poboljšanja kvalitete života građana i uključenosti građana. Ovdje imamo sva tri elementa iz Aalborške konvencije. Očekujemo saradnju sa građanima, da poštuju jednostavne upute odlaganja električnog i elektronskog otpada, a što će doprinijeti ekološki zdravijoj sredini i otvaranju novih radnih mjesta.”

Ekontejneri

“Ovdje je riječ i o aktivnosti predviđenoj Strategijom upravljanja otpadom u Tuzli. Ovom aktivnošću smo omogućili građanima da vrše sortiranje otpada na izvorištu, čime smo otišli daleko naprijed u odnosu na ostale gradove u Bosni i Hercegovini”, izjavio je Admir Bećirević, direktor JKP Komunalac Tuzla.

Direktor poslovne jedinice kompanije C.I.B.O.S. d.o.o. Tuzla, Mirnes Hukić, objasnio je da će materijali koji budu prikupljeni prilikom prikupljanja, sortiranja i recikliranja elektronskog otpada otpada biti ponovo korišteni za proizvodnju istih ili sličnih proizvoda, što je važno za očuvanje prirodnih resursa i čišći okoliš. “Ukupno sakupljenu količinu e-otpada zbrinjavat će ZEOS eko sistem d.o.o. u skladu sa ekološkim propisima. Pozivamo građane da savjesno odlažu e-otpad, odnosno vode brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, jer u suprotnom njegova destinacija postaje deponija, što za posljedicu ima zagađenje okoliša. Rezultat pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada je reciklaža i stvaranje radnih mjesta u reciklažnom sektoru, a u konačnici čista okolina bez zagađenja ali i ugrožavanja zdravlja našeg stanovništva”, izjavila je zamjenica direktora ZEOS eko sistema, Elma Babić- Džihanić

Ovim projektom je omogućeno sakupljanje svih kategorija e-otpada, sa posebnim naglaskom na e-otpad iz domaćinstava, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati, a usluga odlaganja za građane biti će besplatna. Kontejneri služe za odlaganje elektro otpada iz domaćinstva dimenzija do 45 cm. O predviđenim lokacijama kontejnera za odlaganje elektro-otpada, kao i o rasporedu vožnje kombija – mobilnog reciklažnog dvorišta, građani će se moći informisati na zvaničnoj web stranici ZEOS-a: www.zeos.ba

Projekat  Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti implementira ZEOS eko sistem d.o.o., kroz program Challenge to Change, koji sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, a podršđku njegovoj realizaciji u Tuzli su pružili Grad Tuzla i JKP Komunalac Tuzla.

Grad Tuzla
13.1.2022. godine

 poliklinika irac

transturist2

centralno

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic juli 2022

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022

SOS apr 2022

fhz