Sporazum o saradnji Komore i Ekonomskog fakulteta


Kantonalna privredna komora Tuzla i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli će potpisati Sporazum o saradnji u četvrtak, 12. marta sa početkom u 13,oo sati u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, Trg slobode bb, 1. sprat. Cilj saradnje koji će biti definisan Sporazumom, je uspostavljanje zajedničkih aktivnosti u oblasti istraživanja, kontinuiranih edukacija u privredi, zajedničkih apliciranja na projekte, obavljanje stručne prakse studenata završne godine u privrednim subjektima.   

potpisivanjeugovora