Vlada TK pokrenula procese za rješavanje problema u GIKIL-u


Zbog javnog oglašavanja predstavnika Sindikata GIKIL-a prilikom protestnog okupljanja, Ministarstvo industrije, energetike, rudarstva Tuzlanskog kantona ističe da nezadovoljstvo niti optužbe o ignorantskom odnosu prema problemu više od hiljadu radnika ni u kojem slučaju ne mogu biti upućeni prema Vladi TK i resornom ministarstvu. Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva su u zadnjih nekoliko mjeseci zajedno sa upravom Koksno-hemijskog kombinata pokrenuli niz aktivnosti na rješavanju dugogodišnjeg problema o neispunjavanju Ugovora o osnivanju GIKIL-a.

Bego27B

Nažalost, ni nakon niza sastanaka sa predstavnicima GSHL, koja je zajedno sa „KHK“ osnivač GIKIL-a, kompanija GSHL nije pokazala namjeru za ispunjenje ugovorom preuzetih obaveza. Još u decembru 2015. godine Vlada TK donijela je Zaključak kojim je traženo da se ispune uslovi iz ugovora a Uprava GIKIL-a poslala zahtjev prema GSHL-u za ispunjenje obaveza. Prema Ugovoru, GSHL je trebao u 2007. godini uložiti još 45 miliona KM u GIKIL.  U međuvremenu, u februaru ove godine, GSHL je na Skupštini Društva  donio jednostranu odluku te na mjesto dva člana (u ime KHK) Nadzornog odbora imenovao svoja dva predstavnika. Na taj način je svih pet članova Nadzornog odbora u njihovu korist donosilo odluke a koje će biti predmet razmatranja sudskih organa. Iz tog je razloga Uprava „KHK“ uz pomoć Vlade TK 4. marta sazvala Skupštinu Društva. Na tom sastanku, organizovanom u cilju zaštite imovine „KHK“ u GIKIL-u, bili su prisutni advokat, notar te stručni revizor a „KHK“  je dokazao da su stvarni udjeli u GIKIL-u 70% „KHK“ i 30% GSHL. Ovom je prilikom donesena odluka o isključenju GSHL iz GIKIL-a. Svu dokumentaciju sa Skupštine „KHK“ je predao Opštinskom sudu Tuzla sa namjerom da se izda novi izvod iz sudskog registra. Sud je donio Rješenje o prekidu postupka zbog tužbe GSHL-a a „KHK“ se u međuvremenu žalio na ovo Rješenje. Još jednom ukazujemo na činjenicu da je upravo Vlada TK, svojim proaktivnim stavom i stremljenjem da privredu Tuzlanskog kantona postavi na zdrave noge, pokrenula procese koji bi trebali riješiti nagomilane dugogodišnje probleme u lukavačkoj koksari.

31.3.2016. godine

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

komora

piemonte1

roda4

autoprom2a

imel2

izazovb

 autor agencija2

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden mart 2018a

 seif

tztk

nipex1

sos

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1