Održana 34. vanredna sjednica Vlade TK

 • 5.500.000,00 KM za projekte upravljanja poljoprivrednim zemljištem

Vlada je dala suglasnost na Program kojim se utvrđuje visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele namjenskih sredstava i način realizacije ovog programa. Raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2019. godini iznose 5.500.000,00 KM, od čega se 4.973.621,84 odnosi na neutrošena sredstva iz ranijeg perioda, a 526.378,16 KM je planirani prihod sredstva po ovom osnovu u 2019. godini. Programom planirana sredstva za 2019. godinu utrošit će se za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, za realizaciju studije upotrebne vrijednosti zemljišta, za uspostavu monitoringa poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona, uspostavu informacionog sistema za zemljšte – nabavka softvera i računarske opreme za primjenu karti upotrebne vrijednosti zemljišta, te za dovršetak realizacije projekata odobrenih prethodnim Programima.

 • 100.000,00 KM za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja

    Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020. godinu. Ovime su, prema Odluci Ministarstva i nauke, deficitarna zanimanja u našem kantonu bravar, metalostrugar, instalater centralnog grijanja, električar, zidar-fasader-izolater, armirač, tesar, keramičar, stolar i tapetar. Za stipendiranje učenika koji upišu neko od ovih zanimanja Vlada je ove godine predvidjela 100.000,00 KM, a učenici koji su upisali prvi razred srednjih škola u školskoj 2019/20. godini sa Liste deficitarnih zanimanja moći će aplicirati na Konkurs za dodjelu stipendija.

Vlada64TK

Ostale odluke

 

 •     Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli 30.000,00 KM Općini Kalesija za provođenje hitnih interventnih mjera zaštite i spašavanja prouzrokovanih poplavama iz juna ove godine. Također, Vlada je prihvatila Prihvata tekst Zahtjeva Kantona, za traženje jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije općini Kalesija, u toku trajanja prirodne nesreće iz juna 2019. godine, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.
 • Vlada je dala saglasnost na Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta. Programom će se vršiti finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se u skladu sa Zakonom o lovstvu unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu 27.747,00 KM, a projekte kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidovati Udruženja građana lovačka društva koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • Zbog ispravljanja uočene tehničke greške u tabelarnom dijelu,  Vlada je  dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godine.
 • Vlada je donijela i Odluku kojom su utvrđen raspored sredstava sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, a u ukupnom iznosu od 66.000,00 KM. Ovim sredstvima podržani su Bošnjačka zajednica kulture „Preporod”, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak”, Hrvatsko društvo „Hrvatski dom” Tuzla, Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta”, Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Savez udruga slijepih građana Tuzlanskog kantona, Unija civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona, Savez udruga građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona i Crveni križ Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je odobrila 30.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. U cilju podrške realizaciji projekta promocije i prezentacija zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2019. godinu odobreno je 20.000,00 KM, a za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona 10.000,00 KM.
 • Vlada je, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila 1.500,00 KM Uredu Vlade Tuzlanskog kantona za nabavku neophodnog kancelarijskog namještaja.
 • Također, Vlada je odobrila 3000,00 KM „Udruženju za podršku i kreativni razvoj djece i mladih“ za refundaciju troškova organizacije manifestacije Međunarodna naučno – stručna konferencija „Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih“. Navedena, deseta po redu, konferencija se održala u Istambulu od 21. do 23. juna, kojom prilikom je izloženo 128 naučnih i stručnih radova od preko 300 autora iz Bosne i Hercegovine i regije.
 • Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Opremanje kabineta informatike“ 3.000,00 KM je za JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac dodijelilo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo.
 • Vlada je dala saglasnost na izmjene Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovim izmjenama propisan je dodatni uslov da privredno društvo u privatnom vlasništvu minimalno 5 zaposlenih radnika kako bi ispunjavalo kriterije za prijavu na Javni konkurs za raspodjelu sredstava od ekoloških naknada.
 • Vlada je dala i saglasnosti za prijem uposlenika na JU Univerzitet u Tuzli i to na pozicije „Kurir“, „Laborant“, „Moler“, „Referent za studentska pitanja“, „Saradnik na pripremi dokumentacije za trezor“, „Stručni saradnik u Uredu za nastavu i studentska pitanja“, „Tehnički sekretar organizacione jedinice“ i „Viši stručni saradnik za radne odnose“. Također, saglasnost je data Općinskom sudu u Lukavcu za prijem državnog službenika u radni odnos na poziciju „Šef pisarnice - glavni upisničar“, Općinskom sudu u Srebreniku za prijem namještenika u radni odnos na poziciju „Viši referent za operativno - tehničke poslove (daktilograf)“ i Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći za prijem dva državna službenika i jednog namještenika u radni odnos na pozicijama „Pomoćnik direktora za krivični postupak“, „Pomoćnik direktora za pravnu pomoć maloljetnicima“ i „Viši referent (vozač - kurir)“. Vlada je dala i saglasnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da putem sporazumnog preuzimanja popuni radno mjesto državnog službenika pomoćnika ministra za kulturu.
 • TK Novosti

  • Apel za pomoć teško bolesnom demobilisanom borcu Hasanu Smajiću

   Apel za pomoć teško bolesnom demobilisanom borcu Hasanu SmajićuMjesna zajednica Pribava pokrenula je humanu akciju za prikupljanje dobrovoljnih priloga za liječenje teško bolesnog Hasana Smajića. Ovaj demobilisani borac već dvije godine ima otvorene rane i trpi...

  • Obilježavanje Dana borbe protiv reumatoidnog artritisa

   Obilježavanje Dana borbe protiv reumatoidnog artritisa  U svijetlu nadolazećeg Svjetskog dana borbe protiv Reumatoidnog artritisa (RA), koji se u cjelom svijetu obilježava 12. oktobra i godišnjice formiranja Udruženja, Udruženje osoba oboljelih od...

  • Promocija prava svakog djeteta da ima porodicu

   Promocija prava svakog djeteta da ima porodicuMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona  svečano je promovisalo hranitelje u okviru Programa obilježavanja „Dječije nedjelje“ na području Tuzlanskog  kantona. Ovom je...

  • Otvoren socijalni dijalog

   Otvoren socijalni dijalogDelegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Denijalom Tulumovićem, otvorila je jučer socijalni dijalog sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata BiH Kantonalnim odborom...

  • Spremnost IOM-a za podršku u rješavanju migrantske krize

   Spremnost IOM-a za podršku u rješavanju migrantske krizePribližavanje zimskog perioda i neophodnost kvalitetnijeg tretmana i zbrinjavanja migranata koji prolaze kroz Tuzlanski kanton bila je tema današnjeg sastanka šefa Međunarodne organizacije za...

  • Održana 10. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 10. redovna sjednica Vlade TKU proteklih 10 godina Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018....

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 cydonia2

solana1

adriatic

lovic

kurkumin

izazovb

TQM

imel2

fana

vip

 dogma

 

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

golden okt 2019

emma

tztk

piemonte1

Fare

autor agencija4

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1