Održana 52. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

 

 • Usvojen Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini. Ukupno planirana sredstva za ulaganje u oblast vodoprivrede u 2018. godini, planirana Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu iznosila su 10.501.172,00 KM, a sastoje se od 4.568.250,00 KM planiranih prihoda u tekućoj godini i prenesenih sredstava iz 2017. godine u iznosu od 5.932.922,00 KM. Od ukupno prikupljenih sredstava iznosa 45% pripada Tuzlanskom kantonu, 40% nadležnoj agenciji za vode, a 15% ide u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije. Iz ovog proizlazi da su prihodi od opće i posebnih vodnih naknada koji po Zakonu o vodama pripadaju Kantonu, ostvareni u 2018. godini u ukupnom iznosu od 4.400.285,58 KM. U odnosu na 2017. godinu kada je po osnovu vodnih naknada ostvaren prihod od 4.576.716,05KM, u 2018. godini došlo je do smanjenja prihoda od vodnih naknada za 3,85 %. Od ukupno planiranih 10.501.172,00 KM sredstava, iznos od 2.409.366,22 KM se odnosi na prenesene ugovorene obaveze iz 2017. godine, a iznos od 8.091.805,78 KM se odnosi na projekte planirane u 2018. godini. Kao i u prethodnim godinama, postupajući u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, transfer sredstava korisnicima vršen je u skladu sa dinamikom izvršenja poslova. Ukupne ugovorene obaveze u 2018. godini, uključujući i prenesene ugovorene obaveze iz 2017. godine, iznosile su 7.870.709,51 KM, od kojih je realizirano 4.096.718,31 KM. Na kraju izvještajnog perioda nerealizovane ugovorene obaveze koje se prenose u 2019. godinu iznose 3.759.348,50 KM.

Vlada52TK

 • Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario suficit od oko 15 miliona KM

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Tokom prošle godine, ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 245.881.158 KM što je za 5.969.563 KM ili 2,49% više od planiranih, a za 5,83% više u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane ukupni rashodi i kapitalni izdaci su ostvareni u iznosu od 230.775.770 KM što je za 9.135.825 KM ili 3,81% manje od planiranih, a za 5,12% više u odnosu na prethodnu godinu. Iz ovog proizlazi da je Zavod fiskalnu godinu okončao sa viškom prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 15.105.388 KM.
Imajući u vidu sve navedeno, ali i Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlada je danas zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da sačini izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, prioritetno za realizaciju programa razvoja i unapređenja dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem kroz sufinansiranje obnavljanja i razvoja djelatnosti u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, u vidu nabavke medicinske opreme u skladu sa nivoom zdravstvene zaštite koju ta ustanova pruža, a koji će provesti u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona i Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona. Sredstva potrebna za realizaciju navedenog programa Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će obezbijediti angažovanjem viška prihoda nad rashodima ostvarenog u 2018. godini iskazanog u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu. U tom smislu planirano je povećanje programa zapošljavanja nezaposlenih doktora medicine i stomatologije po kriterijima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva TK, te povećanje programa Liječenje u inostranstvu i to na ime liječenja teških oboljenja kod djece, a koja se ne finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH. Također, Vlada je od Zavoda zatražila da na ime izvršenja ugovorenog Programa zdravstvene zaštite svim ustanovama JZU DZ sa područja Tuzlanskog kantona, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, JZU Opća bolnica „Dr Mustafa beganović“ Gračanica, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona sa kojima Zavod ima ugovor, doznače sredstva u iznosu od 100% ugovorene mjesečne naknade (1/12 ugovorenog iznosa) za mjesece april, maj i juni 2019. godine.

Ostale odluke

 • Vlada je danas dala saglasnost na saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 38.000,00 KM Općini Lukavac za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće (bujičnih poplava i klizišta) iz 2018. godine.
 • Vlada je danas dala saglasnost Školskom odboru JU MS Mašinska škola Tuzla da može Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, za potrebe smještanja arhivske građe besplatno, na period od 3 godine, ustupiti školsku Kino salu.
 • Vlada je danas imenovala članove Koordinacionog tima za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja. Zadatak Tima je da do kraja augusta 2019. godine izradi Prijedlog Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za period od dvije godine i dostavi ga na razmatranje i usvajanje Vladi Tuzlanskog kantona. Koordinacioni tim je zadužen da prati realizaciju Akcionog plana, koordinira rad svih nadležnih institucija na njegovom provođenju i Vladi Tuzlanskog kantona dostavlja godišnje izvještaje o njegovoj realizaciji.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

21.3.2019. godine

 • TK Novosti

  • Rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31. maja

   Rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31. majaObavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do...

  • Poziv: „Dijaspora za razvoj" -do 28.6.2019. godine

   Poziv: „Dijaspora za razvoj- Otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava - Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je UNDP BiH objavio javni...

  • Održana 55. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

   Održana 55. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantonaKantonalni zavod predložio da finansira liječenje teških oboljenja djece koja se ne mogu liječiti u Bosni i Hercegovini Kantonalna vlada je prihvatila izjašnjenje Ministarstva zdravstva i Zavoda...

  • Obilježen Svjetski dan Parkinsonove bolesti

   Obilježen Svjetski dan Parkinsonove bolesti- Održana konferencija za novinare u povodu obilježavanja Svjetskog dana Parkinsonove bolesti - U povodu svjetskog dana oboljelih od Parkinsonove bolesti, koji se u svijetu svake godine obilježava 11....

  • Regional: Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada

   Regional: Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada- Svi Kukini sinovi u dresu SDP-a - Svjedoci smo proteklih nekoliko mjeseci ujdurme oko neuspjelih pokušaja uspostave vlasti u Tuzlanskom kantinu gdje SDP kao pobjednik izbora naprasno ostaje bez...

  • Saopštenje za javnost KO SDP BiH Tuzla

   Saopštenje za javnost KO SDP BiH TuzlaOvom prilikom želimo da upoznamo javnost sa zaključcima donesenim na sjednici Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Na sjednici Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

dogma

umel1

 cydonia2

solana1

sporticus

Golden Tours Turska LJETO 2019 Istanbul 1 MAJ

 seif1

piemonte1

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1