Istaknute su konačne rang liste za zapošljavanje


- Liste za dodjelu bespovratnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihove porodice -

ministarstvo za boracka pitanja tk tabla


Dana 06.07.2018. godine, u Ministarstvu za boračka pitanja je okončan proces dodjele finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, za čije namjene je Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2018. godini, planirana sredstva u ukupom iznosu 500.000,00 KM KM.
Istaknute su konačne rang liste, i to:


    KONAČNA RANG LISTA kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, gdje je pravo ostvarilo 9 pravnih lica i


KONAČNA RANG LISTA kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, gdje je pravo ostvarilo 19 fizičkih lica.


Nakon ovoga uslijediće potpisivanje ugovora sa rangiranim kandidatima i realizacija sredstava u skladu sa dostavljenim biznis planom

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

komora

piemonte1

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden vt sept 2018

 seif

tztk

ahmedic2

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1