Održana 55. redovna sjednica Vlade TK

 • Pandemija ostavila traga na javne finansije Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.06.2020. godine. Prema podacima iz Izvještaja prihodi, primici i finansiranja u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 159.990.828 KM, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 161.627.428 KM. I pored brojnih mjera kojima je nastojano ublažiti negativne posljedice pandemije korona virusa, Tuzlanski kanton je u prvih 6 mjeseci ostvario deficit u iznosu od 1.636.600 KM.

VladaTK55nova

 • Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje prijevoza osnovaca

Vlada je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period septembar - decembar školske 2020/2021. godine. Ovim je odobreno sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period septembar - decembar školske 2020/2021. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Ovo se odnosi na učenike koji dalje od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.


Ostale odluke

 • Vlada je utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za juli 2020. godine.
 • Kako bi se postigla što bolja iskorištenost sredstava koja je Vlada Tuzlanskog kantona odobrila putem programa „Podrška nižim nivoima vlasti“, izmjenom i dopunom Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti - Grad i općine“, Vlada je omogućila da izuzetno, uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave odobrena sredstva mogu koristiti i za finansiranje drugih razvojnih projekata koji će doprinijeti privrednom i infrastrukturnom razvoju nerazvijenih jedinica. Prvobitnom odlukom bilo je predviđeno da se iz odobrenih sredstava mogu finansirati isključivo razvojni projekti i obaveze koje su lokalne zajednice navele u obrascu za prijavu na Javni poziv.
 • Vlada je donijela Pravilnik o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Radi se o subvencioniranju dijela kamatne stope krajnjim korisnicima kreditne linije kod izabrane banke – Bosna Bank International d.d. Sarajevo sa kojom je Vlada Tuzlanskog kantona zaključila Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata potporu Tuzlanskom kantonu u iznosu 38.928.152 KM dodijeljenu odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om.
 • Vlada TK je dala saglasnost na isplatu naknade predsjednicima i članovima komisija za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Razredna nastava i drugog ciklusa studija Predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.
 • Vlada Tuzlanskog kantona podržala je Inicijativu Ministarstva trgovine, turizma isaobraćaja za pokretanje aktivnosti na uređenju rada gradskih/općinskih pijačnih prostora. Tim povodom zadužila je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da u okviru svoje nadležnosti usaradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove preduzme potrebne mjere i aktivnosti u cilju realizacije inicijative u cilju unaprjeđenja stanja na pijačnim prostorima i uređenja pijace od strane organizatora u skladu sa pozitivnim pravnim propisima popitanju uslova minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine itrgovinskih usluga, kao i regulacije nezakonitog poslovanja neregistriranih trgovaca na pijacama. Također je zaduženo resornoministarstvo da o poduzetim mjerama iaktivnostima upozna Vladu Tuzlanskog kantona, te po potrebi na odgovarajući način urealizaciju istih uključi i Vladu Tuzlanskog kantona.
 • Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka„Derviš Sušić“ Tuzla za 2019. godinu, dok izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za period I-XII  za 2019. godinu nije prihvatila.
 • Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Gračanici za prijemu radni odnos na neodređeno vrijeme državnog službenika, stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskihodbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona te donijela rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.
 • TK Novosti

  • Održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja

   Održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja U organizaciji CME MEDICAL UPGRADE - Centra za medicinsku edukaciju "Medicinska nadgradnja", u Sarajevu, je održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja. Polaznici škole su bili...

  • Održana 60. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 60. redovna sjednica Vlade TK  705.000,00 KM za podršku tjelesnoj kulturi i sportu     Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila o uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020....

  • Održana 59. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 59. redovna sjednica Vlade TK60,5 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava za privredu Tuzlanskog kantona     Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je novih 60,5 miliona KM izuzetno povoljnih, beskamatnih kreditnih sredstava za...

  • Školska godina u TK počinje 7. septembra

   Školska godina u TK počinje 7. septembra - Uvedena nova pravila - Školska godina u TK ipak počinje 7. septembra, a ne 1.9. kako je prvobitno planirano, potvrdila je za FTV Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK. Rezultat je to...

  • Prezentiran dio kulturnih aktivnosti do kraja '20.

   Prezentiran dio kulturnih aktivnosti do kraja '20.S namjerom da pažnju javnosti usmjeri ka sektoru kulture, dugo zanemarivanom i trenutno jednom od najpogođenijih mjerama zbog koronavirusa, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona...

  • Preminula Amra Odobašić

   Preminula Amra Odobašić- Amra Odobašić izgubila bitku sa opakom bolešću - Amra Odobašić rođena je 3. avgusta 1967. godine u Tuzli. Fakultet političkih nauka Univerziteta u  Sarajevu, odsjek žurnalistika završila je...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 solana1

adriatic

TQM

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

Istanbul 25 novembar 2020 vt

emma

tztk

piemonte1

cydonia2

pavic1
imel2

vlada tk1