Utvrđen prijedlog Prostornog plana slivnog područja akumulacije Modrac


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac. Izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016 do 2036. godine započeta je u novembru 2015. godine, a dosadašnje aktivnosti podrazumijevale su izradu i usvajanje Prostorne osnove, kao I faze izrade Prostornog plana. Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, obuhvata akumulaciju Modrac, obalu akumulacije, te sva naseljena mjesta u okruženju koja se nalaze na prostoru općina Lukavac i Živinice, te Grada Tuzla, površine cca  8120ha.

modracsatelit

Istim se utvrđuje, obzirom na višenamjensko korištenje akumulacije, osnovna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okolice, te obaveze izrade detaljne planske dokumentacije, za sva područja na kojima se očekuje intenzivan urbani razvoj i smještanje planiranih sadržaja, ali i područja koja je potrebno posebno sačuvati, obraditi i staviti u funkciju promocije i razvoja turizma. Usvajanje Prostornog plana će omogućiti zaštitu i plansko korištenje prostora obuhvaćenog planom, odnosno obezbjeđuju se uslovi za ostvarenje utvrđene vizije razvoja: „Akumulacija modrac, mjesto izrazitog karaktera, visokovrijedni  privredni, okolišni i turistički potencijal – Srce Tuzlanskog kantona“. Projekcija prostornog razvoja, zasnovana na ovoj viziji, obezbjeđuje temelj za buduću zaštitu i korištenje akumulacije, njenih obala i zaleđa, tj, kopna, na jedinstven i prepoznatljiv način. Prostorni plan sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela planskog dokumenta. U tekstualom dijelu obrađeni su ciljevi prostornog razvoja, projekcija prostornog razvoja, projekcija razvoja prostornih sistema, te odluka o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se obezbjeđuje implementacija Prostornog plana. Grafički dio planskog dokumenta čini 23 grafička priloga, od toga je 15 priloga u razmjeri 1:25000, dok je 8 grafičkih priloga urađeno u razmjeri 1:5000, kako bi se detaljno prikazala žarišta razvoja i  obale akumulacije.

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

komora

piemonte1

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden vt sept 2018

 seif

tztk

ahmedic2

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1