„Budimo dobre vodne komšije“


- Počeo projekat povezivanja i uspostavljaja dobre saradnje između 8 škola i 6 općina iz FBiH i RSkoje pripadaju slivu rijeke Spreče -

CEESpreca


Centar za ekologiju i energiju je od 1. jula 2017. g. počeo sa implementacijom osamnaestomjesečnog projekta “Dobre vodne komšije II“,koji finsijski podržava Robert Bosch Stiftung GmbH iz Njemačke. Ciljprojekta je da se zajedničkim radom na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi  saradnja između učenika, njihovih roditelja, zaposlenika škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, a pripadaju različitim entitetima (Federacija BiH i Republika Srpska). Projekat će se realizirati sa 8 osnovnih škola u 6 općina:Osmaci, Kalesija, Petrovo, Doboj Istok, Gračanica i Doboj. U okviru projekta će biti organizirani: edukacija, istraživački rad, izložba fotografijana teme prirodna bogatstva, ljepote i ekološki problemi rijeke Spreče, uređenje korita rijeke Spreče, kamp za najaktivnije učenike i nastavnike,kao ipriprema i implementacija 8 pilot projekata. Pored škola, Centar za ekologiju i energiju će raditi i sa lokalnim zajednicama. Definiraće se, urediti i obilježiti prvi dio Staze dobrih vodnih komšija, te pripremiti odgovarajući promotivni materijal. Staza će obuhvatiti važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta. U okviru projekta će biti definiran i Dan rijeke Spreče čije obilježavanje će organizirati sve škole. Povodom obilježavanja Dana rijeke Spreče će, između ostalog, biti vršeno sađenje biljaka koje na prirodan način potpomažu zaštiti rijeke, saopćeno je iz Centra za ekologiju i energiju.

umel1

vip

komora

golden jan 2018a

roda4

izazovb

autoprom2a

imel2

 piemonte1

autor agencija2

lansbi

zmaj

beko

 pavic1

 seif

nipex1

sos

dada

grad tuzla1

vlada tk1

kapija3

grad na zrnu soli