Prezentacija projekta istraživanja kvaliteta prijevoza

- Prezentacija projekta „Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskom i prigradskom prevozu robe i putnika” -

mtts


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem potrošača “Klub potrošača” TK Tuzla organizuje prezentaciju projekta „Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskom i prigradskom prevozu robe i putnika”. Prezentacija će se održati 12.12.2018. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 sati u zgradi starog Grafičara (zgrada RTV TK) u ulici Mije Keroševića br. 20 Tuzla. Prezentacija i rasprava se organizuje u cilju upoznavanja svih zainteresovanih subjekata (predstavnika ministarstva, općina, zainteresovanih prijevoznika, te korisnika javnog prijevoza) sa rezultatima provedenog istraživanja kvaliteta usluga u javnom gradskom i prigradskom prijevozu putnika. Prezentacijom će biti prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja koji se odnosne na: stepen važnosti kvaliteta, cijena usluge i redovnosti održavanja prevoza/linije, prosječna ocjena po elementima kvaliteta usluge, kvalitet i sigurnost vožnje, kvalitet autobusa, kvalitet nadzora, kvalitet autobuskih stajališta, frekventnost i koordiniranost usluga, prosječna ocjena usluge/prevoznika s obzirom na kvalitet, primjerenost cijene prevoza kvalitetu usluga i monitoring vremena prolaska autobusa kroz autobuska stajališta. Ovo istraživanje predstavlja jako dobar uvid u stanje javnog prijevoza putnika posmatrano sa gledišta korisnika javnog prijevoza, odnosno putnika.
Kroz ovo istraživanje se može u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, jer se na taj način identifikuju polja na kojima treba djelovati u cilju efikasnijeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivijeg javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Istraživanje može biti jako dobra osnova za korekcije u poslovnoj politici firmi koje se bave javnim prijevozom putnika na području Tuzlanskog kantona, a posebno firmi čije su linije obuhvaćene ovim istraživanjem, a sve u cilju unapređenja nivoa usluge javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

12.12.2018. godine                
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK                                           

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

adriatic

vip

kurkumin

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

dogma

 cydonia2

solana1

GOLDEN maj 2019

 seif1

piemonte1

tztk

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1