Ugovori o prekvalifikaciji nezaposlenih zavarivača


- Potpisani Ugovori sa poslovnim subjektima u cilju realizacije Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja -

UGOVORPrekvalifikacija


Jučer su u prostorijama Ministarstva privrede, potpisani ugovori sa kompanijama Tehnopetrol d.o.o. Tuzla i Klimainvest d.o.o. Banovići, kojima je u okviru ovog Programa odobreno ukupno 39.000,00 KM za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije 13 nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače, koji će nakon uspješne doobuke u okviru Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla, biti zaposleni u navedenim kompanijama. Takođe, odabrane kompanije će za period od dvanaest mjeseci ostvariti i pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa za 13 novozaposlenih, što je okviru ovog Programa obezbijeđeno od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Naime, u skladu sa Sporazumom o uspostavljanju zajedničke saradnje za realizaciju „Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja“ potpisanim od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, započeta je u julu 2018. godine implementacija zajedničkog programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba u svrhu novog i bržeg zapošljavanja kod poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona.
Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada. Na osnovu raspisanog Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, odabrani su poslovni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona, koji će ostvariti pravo na predmetnu subvenciju.
Programom se nastoje realizovati ciljevi koje su Ministarstvo, Zavod i Služba identifikovali kao prioritetni, a koji se odnose na prilagođavanje radne snage, smanjenje broja nezaposlenih i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada, afirmaciju cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, što u konačnici treba doprinijeti stvaranju uslova za održivost, rast i razvoj poslovnih subjekata registrovanih na području Tuzlanskog kantona i jačanju privrednog razvoja Tuzlanskog kantona.

5.10.2018. godine

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

adriatic

vip

kurkumin

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

dogma

 cydonia2

solana1

GOLDEN maj 2019

 seif1

piemonte1

tztk

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1