Dogovor o nastavku energetske obnove školskih objekata


O nastavku saradnje i pripremi nove projektne aplikacije u okviru EU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 danas su sa predstavnicima Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla razgovarali ministar privrede Osman Puškar, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović i ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović.
Na sastanku je dogovoreno da će se u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na izradi nove projektne aplikacije u okviru koje je predviđen nastavak aktivnosti na investiranju i energetskoj obnovi oko 20 osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. Vlada TK će obezbijeditipotrebna finasijska sredstva za sufinansiranje projekta, a početak implementacije projekta se očekuje u posljednjem kvartalu 2019. godine, po odobrenju projektne aplikacije od strane KomitetaEU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020.

vladainterreg


Vlada Tuzlanskog kantona je pored Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, Brodsko–posavske županije, Udruge Zelena akcija Zagreb i Brodskog ekološkog društva iz Slavonskog Broda, jedan od partnerau projektu „Pametne škole“, kojise trenutno implementira na području Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije zahvaljujući sredstvima iz EU programa, a koji je do sada i od donatora i partnera ocijenjen kao izuzetno uspješan.

26.9.2018. godine

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

adriatic

vip

kurkumin

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

dogma

 cydonia2

solana1

GOLDEN maj 2019

 seif1

piemonte1

tztk

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1