Analiza utjecaja potpore javnog sektora razvoju poduzetništva


Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić danas su na Univerzitetu u Tuzli prisustvovali prezentaciji procjene utjecaja subvencija malim i srednjim poduzećima finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2015. godine. Riječ je o jedinstvenoj analizi utjecaja potpore javnog sektora razvoju poduzetništva i malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini, a pokrovitelj ovog pionirskog projekta u BiH je USAID.

Prezentacijaanalizapoticaja


„Činjenica da je USAID u ovom projektu kao partnera prepoznao Vladu Tuzlanskog kantona je pokazatelj da smo mi u Tuzlanskom kantonu svjesni važnosti razvoja naučno-istraživačkog rada koji je u funkciji kreiranja uspješnih javnih politika i razvoja privrede Tuzlanskog kantona. Upravo razvojem istraživačkih kapaciteta i stvaranjem preduslova za kvalitetan razvoj naučno-istraživačkog rada možemo doprinijeti uspostavi efikasnih sistema upravljanja razvojem kako bi vizija Tuzlanskog kantona navedena u Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. postala naša svakodnevnica“ rekao je premijer Suljkanović.
Od današnje prezentacije se očekuje da podstakne razmjenu mišljenja i omogući direktniju komunikaciju između Vlade Tuzlanskog kantona i naučnih radnika koji se bave istraživanjima u ovoj oblasti, kako bi dobiveni rezultati imali što veću primjenu, a sve kako bi se maksimalno unaprijedili benefiti od primanja subvencija i kako bi se definisale preporuke za povećanje utjecaja budućih programa subvencija.
Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici misije USAID-a u Bosni i Hercegovini.
„Ovakve analize sigurno će nam pomoći i biti smjernica u kojim pravcima i na koje načine u budućnosti možemo usmjeravati naše poticajne mjere, a sve kako bi smo ostvarili što kvalitetnije rezultate“ rekao je Suljkanović, te dodao da je Vlada i do sada radila analize utjecaja i efekata svojih poticajnih mjera, ali su te analize podložne subjektivnim ocjenama, obzirom da ista institucija koja daje poticaje i analizira njihovu učinkovitost. „Analize koje se baziraju na naučnom pristupu i prema metodologiji naučnog istraživanja, a uz to koje se provode od strane nezavisnih institucija su u prilici mnogo objektivnije sagledati ovu tematiku, a samim time i dati objektivniju ocjenu“, zaključio je premijer Suljkanović.

25.6.2018. godine

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

umel1

 cydonia2

sporticus

golden feb 2019

 seif1

piemonte1

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1