Prezentacija analize Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH, 12.6.


Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je USAID/SGIP Projekat (Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH), u saradnji sa Ekonomskim institutom Sarajevo (EIS), završio procjenu potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative javno-privatnog partnerstva (JPP) u Tuzlanskom kantonu.

MinPrivTK


S tim u vezi, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP Projekat, uz podršku Ekonomskog instituta Sarajevo, organizuju prezentaciju analize u utorak, 12. juna 2018. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 12 sati.
Prezentatori će biti uvaženi profesori sa Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Muamer Halilbašić, Doc. dr. Merima Činjarević i Doc. dr. Jasmina Mangafić, koji će se u okviru prezentacije osvrnuti na:
•    Značaj ulaganja u javnu infrastrukturu (efekti na ekonomski rast, „optimalan“ nivo ulaganja u javnu infrastrukturu);
•    Kretanja vezano za ulaganja u javnu infrastrukturu u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini;
•    Potencijal JPP kao modela osiguranja javne infrastrukture (prednosti i nedostaci JPP, ključni faktori uspjeha);
•    Svjetske trendove u oblasti JPP (broj i vrijednost projekata, ključni sektori);
•    Procjenu direktnih, indirektnih i induciranih efekata potencijalnih JPP projekata u Tuzlanskom kantonu koristeći input-output okvir (efekti na proizvodnju, dodanu vrijednost, poreze, zaposlenost);
•    Vrijednost za novac u JPP projektima (pregled rezultata ex-post analiza i referenca na Tuzlanski kanton).
Uzimajući u obzir da je novi regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo finaliziran na Tuzlanskom kantonu, te da ovaj model udruživanja javnog i privatnog sektora privlači sve veću pažnju kako institucija, tako i poslovnog sektora, vjerujemo da će procjena potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative JPP-a u Tuzlanskom kantonu pružiti učesnicima jednu širu dimenziju i uvid u efekte koji su od značaja za razvoj našeg Kantona.

Ministarstvo za privredu TK

beko 

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

 tztk

imel2

izazovb

 autor agencija4

sos1

grad na zrnu soli

umel1

 cydonia2

sporticus

golden ng 2018 2

 seif1

piemonte1

ahmedic2

emma

 

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1