Prezentovani rezultati istraživanja o subvencijama


O rezultatima provedenog istraživanja u okviru USAID Projekta podrške  monitoringurazgovarao je danas ministar privrede Osman Puškar i saradnici sa Jasminom Okičić i Eldinom Kokorović Jukan, kao nezavisnim evaluatorima sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Riječ je o povratnoj informaciji resornom ministarstvu, koje je 2017. godine pružilo podršku predstavnicima USAID BiH,i istraživačima sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u okviru Projekta podrške monitoringu i evaluaciji (MEASURE). Cilj projekta je jačanje lokalnih kapaciteta u BiH za provođenje visokokvalitetnih nezavisnih evaluacija za procjenu uticaja javnih politika. Zadatak Ministarstvabila je koordinacija svih aktivnosti do kreiranja finalnog Izvještaja o evaluaciji uticaja javnih politika.

PrivredaSastanak


U tom procesu Ministarstvo je prikupilo podatke od svih resornih ministarstava (Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstva zdravstva) te JU Službe za zapošljavanje TK na području Tuzlanskog kantona,koji su dostavili listu preduzeća (pravnih lica, privrednih društava) kojima su dodijeljene subvencije u periodu od 2011. do 2015. godine.
Dogovoreno je da se obzirom na važnost analize o korištenju budžetskih sredstava Vlade Tuzlanskog kantona na sektor malih i srednjih preduzeća i proaktivnu politiku koju vodi organizuje javna prezentacija rezultata Izvještaja za predstavnike Vlade TK, Univerziteta u Tuzli, Ekonomsko-socijalnog vijeća, Udruženja poslodavaca i ostalu javnost krajem ovog mjeseca uz podršku USAID-a kao nosioca projekta i partnera Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Ministarstva privrede TK. Izvještaj će pokazati kvantificirane koristi primanja subvencija korisnika kojima su dodijeljena budžetska sredstva u odnosu na preduzeća koja nisu dobila subvencije iz budžeta Vlade TK.

4.6.2018. godine

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

umel1

 cydonia2

sporticus

golden dec 2018

 seif1

piemonte1

emma

 

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1