Poboljšanje poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu


Smanjivanjem naknade za općekorisnu funkciju šuma Vlada Tuzlanskog kantona će već od početka 2018. godine dodatno popraviti poslovni ambijent na području našeg kantona. Ova informacija potvrđena je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona. Kako su poslodavci istaknuli, iako se ne radi o velikom smanjenju, korekcija ovog procenta sa 0,05% na 0,04% ukupno ostvarenog prihoda je bitan pomak u pozitivnom smjeru. „Vlada ima obavezu sa osim poboljšavanja poslovnog ambijenta istovremeno radi i na očuvanju šuma kao javnog dobra i privrednog resursa. Svjesni smo da se ne radi o velikom smanjenju, ali radi se o dobroj volji da nađemo mjeru, da istovremeno poboljšamo poslovni ambijent, ali da ne ugrozimo bitan privredni resurs, na kojem se zasniva veliki dio privrede sa ovog područja“ rekao je danas premijer Gutić.

BegoUdruzenjeposlodavaca


Inače, naknade  za općekorisne funkcije šuma su namjenska sredstva iz kojih se, između ostalog, finansira rad čuvarske službe, izrada i revizija kantonalnog šumskorazvojnog plana, biološka obnova šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom, obnova šuma od posljedica elementarnih nepogoda, unapređenja proizvodnje šumskoreproduktivnog materijala, očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskog ekosistema, očuvanje i unapređenje genofonda, rijetkih i ugroženih vrsta šumskog drveća, izgradnja i održavanje šumskih puteva kao i druge namjene za unapređenje šuma. Predsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca Mensur Alić i predsjednik Udruženja Ramiz Karić su izrazili zadovoljstvo činjenicom da je Vlada smanjenje procenta inicirala i prije današnjeg sastanka, što svakako pokazuje dobru namjeru da se pomogne poslovanje privrednih društava na području našeg kantona. U ime Vlade Tuzlanskog kantona, osim premijera Gutića, današnjem sastanku su prisustvovali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Abdulah Zukić, ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović i ministar razvoja i poduzetništva Osman Puškar.

20.11.2017. godine

umel1

sporticus

vip

komora

piemonte1

roda4

autoprom2a

imel2

izazovb

 autor agencija2

lansbi

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden jan 2018a

 seif

nipex1

sos

dada

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1