Predstavljen Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

 

Na jučer održanoj 11. sjednici Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) predstavljen je Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Strateška platforma je najvažniji dio i predstavlja temelj strateškog dokumenta.
U okviru ove faze izrade  Strategije razvoja, za Tuzlanski  kanton su definisana tri relevantna strateška cilja koji obezbjeđuju  sinergijske efekte između ekonomskog,  društvenog i infrastrukturnog razvoja, uz puno uvažavanje interesa lokalne uprave. Vizija razvoja Tuzlanskog kanona za period 2021-2027. godina se oslanja na viziju razvoja definisanu u prethodnom planskom razdoblju, kao „Tuzlanski kanton - otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira.“

11SJEDNICAKOR a


Po okončanoj diskusiji, članovi KOR-a su  usvojili  Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, nakon čega se Nacrt stavlja u javnu raspravu, odnosno započinje proces javnih konsultacija. Na ovaj način dokument će biti dostupan svima zainteresovanim, koji žele da daju svoj doprinos u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.
Takođe, na ovom sastanku se govorilo i o Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, koja će se od 01.01.2021. godine početi primjenjivati te o značaju i njenoj direktnoj povezanosti sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u razvojnim procesima pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a,  koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa razvojnom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.
Podsjećamo, KOR je savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu izrade i implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kanton, a jučerašnja sjednica je, zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, održana putem online platforme.

3.11.2020. godine

 medex farm2

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

poliklinika irac

golden dec 2020

tztk

piemonte1

cydonia2
vlada tk1