"Medicus" ljetna škola reanimacije

 

Ljetna škola reanimacije je projekat Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli "MEDICUS", koji se održava uz podršku Medicinskog fakulteta u Tuzli, te u saradnji sa Resuscitacionim Savetom Srbije i European Resuscitacion Council- ERC.

Medicusreanimacija

Ovogodišnji mentori projekta su stručnjaci u svome polju, a to su prim.dr.med.sci. Hajriz Alihodžić, specijalista urgentne medicine i dr. Džana Atlić.

Cilj projekta je certificiranje 150 studenata Univerziteta u Tuzli, sa učešćem studenata sa Univerziteta u Sarajevu, Foči, Banja Luci, Zenici i Mostaru.

Ljetna škola reanimacije održat će se 3. i 4. augusta, a drugog dana u projekat će biti uključeni i građani održavanjem pokazne vježbe na Trgu Slobode.

Organizacioni odbor Ljetne škole reanimacije upriličit će konferenciju za medije koja će se održati 29.07.2019. godine sa početkom u 11h, u prostorijama Amfiteatra 1 Medicinskog fakulteta u Tuzli.