Koordinacija boračkih saveza - danas press konferencija


Zapošljavanje boraca i djece iz boračkih kategorija u javne ustanove Tuzlanskog kantona, zdravstvena zaštita boraca i članova njihovih porodica, upis učenika i studenata iz ovih kategorija u srednje i visoke škole, obilježavanja značajnih datuma i ličnosti iz proteklog odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-'95., te Zakon o pravima demobilisanih boraca FBiH bit će teme konferencije za medije koju će upriličiti Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona. Konferencija će biti održana u četvrtak (20.6.2019.godine) u prostorijama Saveza ratnih vojnih invalida TK (Armije Republike BiH br. 23, u Tuzli) sa početkom u 10,oo sati.

VLADA TK LOGO3