Anketa o problemima i potrebama mladih


Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona trenutno provodi aktivnosti na izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina. Riječ je o dokumentu sa programskim pristupom djelovanja prema mladima, što uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za njihovu realizaciju.Obaveza definisanja, usvajanja i provođenja ovog dokumenta propisana je Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine prema kojem su to osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do 30 godina starosti.

MinSportMladi


Sve zainteresovane mlade osobe mogu učestvovati u anketiranju o problemima i potrebama mladih putem ankete koja je dostupna na sljedećem linku: http://bit.ly/30FkW3r .
Budući da se dokument definira, usvaja i provodi na osnovu istraživanja o problemima i potrebama mladih Ministarstvoza kulturu, sport i mladeodrediloje sedam prioritetnih oblasti omladinskog sektora kao što je obrazovanje,zapošljavanje i preduzetništvo,zdravstvena i socijalna politika,informisanost, slobodno vrijeme mladih, aktivizam imobilnost, koje su zastupljene anketom.
U resornom Ministarstvu se nadaju da će mladi TK prepoznati značaj ove aktivnosti i na taj način dati doprinos poboljšanju svog položaja.

 cydonia2

solana1

adriatic

izazovb

TQM

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

golden jan 2020

emma

tztk

piemonte1

imel2

vlada tk1