Sutra potpisivanje ugovora za studentske stipendije


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona organizovat ćepotpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija sa studentima koji su ostvarili pravo za akademsku 2017/2018 godinu, u srijedu, 30. maja 2018. godine sa početkom u 11,00 h  u velikoj sali Bosansko kulturnog centra Tuzla.

potpisivanjeugovora


Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obaveznipredočiti ličnu kartu, priložiti dokaz o upisanom ljetnom semestru u tekućoj akademskoj godini bez kojeg ne mogu potpisani ugovor iponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko to ranije nisu dostavili. Iz Ministarstva napominju da kandidat koji do 8. juna 2018. godine ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od stipendije, u skladu sa odredbom Odluke  o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice.
Također, učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za školsku 2017/2018 godinu, ugovore će potpisivati u Službi za boračko – invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, počev od 30. maja 2018. godine do 8. juna 2018. godine.

29.5.2018. godine

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

TQM

 autor agencija4

umel1

 cydonia2

sporticus

Golden Tours Turska LJETO 2019 Istanbul 1 MAJ

 seif1

piemonte1

emma

Fare

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1