Ubrzati razvoj univerzitetskog Kampusa


Kako bi se intenzivirale i ubrzale aktivnosti na planu razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli danas je u Vladi Tuzlanskog kantona upriličen sastanak koordinacionih timova Vlade TK i Univerziteta u Tuzli za realizaciju projekta razvoja Kampusa. Dogovoreno je da će Vlada planiranih pola miliona KM Univerzitetu staviti na raspolaganje u što skorijem roku, a zadatak Univerziteta je da pripremi tendersku dokumentaciju i da se što prije krene sa raspisivanjem tendera za izradu projektne dokumentacije.

SastanakKampus


Premijer Halilagić je kazao da postoji određeno pozitivno nestrpljenje da se sa ovim aktivnostima krene što prije i sa što većim intenzitetom.
„Mi i na ovaj način pokazujemo naše opredjeljenje, htjenje i odlučnost da učinimo što je moguće više kada je u pitanju projekat Kampusa Univerziteta u Tuzli. Danas smo tu da otklonimo još neke nedoumice i da se definišu konkretni naredni koraci kako bismo došli do operacionalizacije sredstava koja smo rezervisali za projekat Kampusa“, kazao je premijer Halilagić ističući da priča oko Kampusa predugo traje, ali i da vjeruje da će ova Vlada i pored ograničenog vremena imati priliku načiniti značajne iskorake koji će nekoj narednoj vladi ipak ostaviti čisti put kad je u pitanju projekat kampusa.
„Zajedno sa Univerzitetom u Tuzli i Vladom TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke je opredijeljeno da što brže i kvalitetnije nastavimo sa procesom izgradnje Kampusa. Određeni koraci su već poduzeti, a sada nam slijede i konkretne aktivnosti“, kazao je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović.
U ime univerzitetskog tima Voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluacijuprofesor Damir Zenunović je informisao Vladu da je Operativni tim podijelio zadatke i već iduće sedmice trebaju biti imenovane komisije za izradu tenderskih dokumentacija, a kako bi se, po povratku s godišnjih odmora, počelo sa izradom projektno planskih dokumenata.
„Naš plan je da do 50. godišnjice osnivanja Univerziteta u Tuzli imamo okončanu prvu fazu, a to znači da do 2026.godine barem pola fakulteta Univerziteta u Tuzli prebacimo u okvire Kampusa. Dokument Univerziteta kojim su definirani određeni pravci djelovanja i budućih aktivnosti je usvojen 6 aprila. U prvom koraku planirano je preseljenje 6 fakulteta, a što bi stvorilo podlogu za dalji razvoj i osiguravanje potencijalnih izvora budućeg finansiranja Kampusa“, istaknuo je Zenunović.
Dogovoreno je da se uporedo sa pripremama sagleda i stanje vlasništva i raspoloživosti imovinom Univerziteta, te da se uradi Elaborat na ovu temu, a što će biti podloga za dalje postupanje i pravljenje hodograma budućih aktivnosti.
„Prostor kampusa se mora gledati kao resurs univerziteta, ali i da taj prostor određenim kompatibilnim sadržajima bude i izvor finansiranjaKapusa“, kazao je danas profesor BahrijaUmihanić.
Uz konstataciju da se krajem 2022. i početkom 2023. godinetreba raditi na projektu, a potom i započeti sa izradom prve faze razvoja Kampusa, zaključeno je da se sa ovim aktivnostima već kasni.
„Univerzitet mora biti svjestan da je Vlada uradila svoj dio posla i da je sva odgovornost za početak realizacije ovog projekta sada na Univerzitetu“, zaključio je danas premijer Halilagić.

Odjeljenje za informisanje
13.7.2022. godine

 poliklinika irac

transturist2

centralno

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic juli 2022

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022

SOS apr 2022

fhz