Četiri kandidata za direktora EPBiH


Javno preduzeće Ceste Federacije BiH je u srijedu objavilo javni konkurs za izbor i imenovanje direktora preduzeća te izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove i izvršnog direktora za tehničke poslove. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kako smo nezvanično saznali, najbliži ovoj funkciji su sadašnji vršioci dužnosti dorektora i izvršnih direktora koje je Vlada FBiH imenovala u septembru ove godine. Tada je za v.d. direktora imenovan Ljubo Pravdić, a za izvršne direktore Bekir Isaković i Dedo Pjanić.

bajazitjasarevic

Pravdić je i ranije bio direktor Cesta FBiH, a na toj funkciji ga je zamijenio Filip Vujeva, umjesto kojeg je za v.d. direktora nedavno imenovan Pravdić. Konkurs za generalnog direktora i članove uprave Elektroprivrede BiH je završen, prijave su pregledane i sačinjena lista kandidata, koja je dostavljena Vladi Federacije BiH koja će imenovati generalnog direktora i članove uprave. Za vršioca dužnosti generalnog direktora EPBiH Vlada je u augustu imenovala Bajazita Jašarevića, a za izvršne direktore: za snabdijevanje i trgovinu Samira Selimovića, za proizvodnju Nevada Ikanovića, za pravne i kadrovske poslove Mensuru Zuka, za kapitalne investicije Besima Imamovića, za ekonomske poslove Muhameda Ražanicu i za distribuciju Admira Andeliju. Kako javlja Oslobođenje, Jašarević se prijavio na javni konkurs za generalnog direktora Elektroprivrede. Osim njega, za ovu poziciju se prijavila su se još tri kandidata: Edin Džaferović, Zikreta Turbić i Fuad Čibukčić. Za poziciju generalnog direktora pristigle su i dvije nepotpune prijave. Što se tiče izvršnih direktora, za distribuciju se prijavilo šest kandidata, za snabdijevanje i trgovinu došlo je pet ispravnih prijava i dvije nepotpune, za ekonomske poslove tri ispravne i dvije nepotpune, za pravne poslove četiri ispravne i dvije nepotpune, a za kapitalne investicije 11 ispravnih i četiri nepotpune prijave. U skladu sa novom uredbom o upravljanju preduzećima sa učešćem državnog kapitala, Vlada Federacije BiH će dati prethodnu suglasnost za imenovanje kandidatima za koje bude smatrala da su najbolji.

11.12.2015. godine