Održana rasprava o Strategiji razvoja IGM FBiH


Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Kantonalne privredne komore Tuzla, organizovala su raspravu o izradi Strategije razvoja IGM FBiH.

Strategija1


Rasprava kojoj je prisustvovalo oko dvadeset predstavnika firmi članica Komore iz oblasti građevinarstva, održana u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Kako je već ranije, u organizaciji prve rasprave istaknuto, evidentne su potrebe unaprjeđenja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju Industrije građevinskog materijala. Temeljem  tih saznanja,  Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, počelo je izradu Strategije razvoja IGM. "Praksa je pokazala da su u procesu izrade jednog ovakvog, strateškog dokumenta, neophodne pomoć, iskustvo i sugestije predstavnika ove privredne grane a sve u cilju da ovaj dokument predoči smjernice realnog razvoja Industrije građevinskog materijala u narednom periodu. Nakon prve rasprave organizovane u P/GKFBiH u Sarajevu, po osnovu radnog materijala Strategije, objedinjene su strategije i izneseni prijedlozi. Cilj je da ovako kompletiran i sažet materijal još jednom bude izložen raspravi i kritičkom osvrtu, kako bi se u konačnici stiglo do što kvalitetijih mjera i strateških prijedloga za razvoj industrije građevinskog materijala. Zato smo u Tuzli u saradnji sa Kantonalnom komorom organizovali drugu raspravu za firme sa područja Tuzlanskog kantona", istakla je Dženana Hodžić sekretar Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala pri P/GKFBiH.

Strategija2


Kako je istakao Esad Arnautović sekretar Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala pri Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, i druga rasprava je okupila privrednike koji su dali značajan doprinos svojim sugestijama u pfazi pripreme izrade ovog dokumenta. "Namjera nam je bila da zajednički sagledamo stanje, da detektujemo probleme u oblasti građevinske industrije na području Tuzlanskog kantona. Svjesni smo da je upravo ovaj kanton veoma značajan sa aspekta oblasti koju tretira Strategija. Pomenut ćemo samo da je jedna od važnih sirovina u građevinskoj industriji a to je kamen, u procentu od oko 28% prisutna na nivou Federacije BiH. Zadovoljni smo odzivom, aktivnim učešćem, željom privrednika iz ove oblasti da se unaprijedi stanje u Industriji građevinskog materijala a što je opet veoma značajno sa aspekta novih radnih mjesta, povećanja zapošljavanja, razvoja poduzetnišva, povećanja izvoza", istakao je sekretar Arnautović.