Press konferencija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju «Ekonomija integracija» na temu: Izazovi ekonomije u kriznom okruženju.

UNTZ1

Tim povodom, organizovana je konferencija za medije koja će se održati u srijedu, 02.12.2015. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Sala za sastanke).
Na konferenciji za medije, novinarima će se obratiti:
1.    Dr. sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor, predsjednik programskog odbora Konferencije,
2.    Dr. sc. Adisa Delić, vanredni profesor, predsjednik organizacionog odbora Konferencije, prodekan za NIR,
3.    Dr. sc. Safet Kozarević, redovni profesor, dekan,
4.    Dr. sc. Senija Nuhanović, vanredni profesor, prodeknesa za nastavu i
5.    Dr. sc. Ermina Smajlović, vanredni profesor, prodeknesa za Poslovnu adimistraciju/Visoku poslovnu školu.